Samverkansgrupp Mitt i livet

Samverkansgrupp Mitt i livet arbetar med områden rörande samverkan mellan olika aktörer inom socialtjänst, socialpsykiatri och hälso- och sjukvård som berör personer över 18 år.

Det kan exempelvis handla om arbeten kring psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, missbruk, beroende eller samsjuklighet. Samverkansgruppen ska skapa bra samverkan mellan huvudmännen, med ett helhetsperspektiv på vuxnas hälsa där säkra övergångar och gränsöverskridande samverkan mellan verksamheter och huvudmän är en självklarhet.

Samverkansgruppen Mitt i livet arbetar på taktisk nivå. Samverkansgruppen samordnar utvecklingsarbeten och skapar förutsättningar för god samverkan med tydlig kommunikation och motiverande målsättningar samt säkerställer att det strategiska ledarskapets visioner och mål omsätts på operativ nivå. Arbetet har vanligen en tidshorisont på 1–2 år.

Samverkansgrupp Mitt i livet leder lokala samverkansgrupper som finns i länets alla kommuner. Samverkansgrupperna består av en övergripande styrgrupp samt arbetsgrupper för vuxna och barn i respektive kommun. I de lokala samverkansgrupperna sker samverkan på lokal lednings- och handläggarnivå för att tillvarata de förutsättningar och möta de utmaningar som finns i varje kommun.

På denna sida och tillhörande undersidor finner du information inom området.

Hittade du informationen du sökte?