Ledamöter, ordförande och processtöd

På denna sida finner du namn och kontaktuppgifter för ledamöter, ordförande och processtöd för samverkansgrupp vuxna.

Ledamöter

Valdemar Rusch, verksamhetschef, arbetsmarknad, stöd och sociala insatser, Karlshamns kommun
E-post: valdemar.rusch@karlshamn.se

Margaretha Jansson, avdelningschef, avdelningen vuxna, Karlskrona kommun
E-post: margaretha.jansson@karlskrona.se

Sylvia Eriksson-Jonasson, avdelningschef, avdelningen för ordinärt boende, Karlskrona kommun
E-post: sylvia.erikssonjonasson@karlskrona.se

Helen Hagegren, verksamhetschef, IFO, Olofströms kommun
E-post: helen.hagegren@olofstrom.se

Emma Stahre, verksamhetschef, IFO, Ronneby kommun
E-post: emma.stahre@ronneby.se

Jessica Masmanidou, verksamhetschef, funktionsstöd, Ronneby kommun
E-post: jessica.masmanidou@ronneby.se

Julia Lundin, verksamhetschef, IFO, Sölvesborgs kommun
E-post: Julia.Lundin@solvesborg.se

Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef, funktionshinder/socialpsykiatri, Sölvesborgs kommun
E-post: lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Anna Andersson, FoU-strateg, FoU-enheten, Region Blekinge
E-post: anna-d.andersson@regionblekinge.se

Boris Svensson, verksamhetschef, primärvård, Region Blekinge
E-post: boris.svensson@regionblekinge.se

Carina Söderholm, verksamhetschef, vuxenpsykiatri öst, Region Blekinge
E-post: carina.soderholm@regionblekinge.se

Johanna Morin, folkhälsostrateg, regionala folkhälsogruppen, Region Blekinge
E-post: johanna.morin@regionblekinge.se

Lena Danielsson, verksamhetschef, länsgemensam psykiatri, Region Blekinge
E-post: lena-a.danielsson@regionblekinge.se

Ordförande och processtöd

Bodil Sundlöf, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Blekinge
E-post: bodil.sundlof@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?