Ledamöter, ordförande och processtöd

På denna sida finner du namn och kontaktuppgifter för ledamöter, ordförande och processtöd för samverkansgrupp vuxna.

Ledamöter

Agneta Lindblom-Eriksson, verksamhetschef, funktionsstöd, Karlshamns kommun
E-post: agneta.lindblomeriksson@karlshamn.se

Anna Andersson, forsknings- och utvecklingsstrateg, forsknings- och utvecklingsverksamheten, Blekinge
E-post: anna-d.andersson@regionblekinge.se

Björn Sundin, verksamhetschef, individ- och familjeomsorg, Olofströms kommun
E-post: bjorn.sundin@olofstrom.se

Carina Söderholm, verksamhetschef, länsgemensam och vuxenpsykiatri öst, Region Blekinge
E-post: carina.soderholm@regionblekinge.se

Helen Hagegren, verksamhetschef, individ- och familjeomsorg, Olofströms kommun
E-post: helen.hagegren@olofstrom.se

Henrik Molin, verksamhetschef, individ- och familjeomsorg, Ronneby kommun
E-post: henrik.molin@ronneby.se

Ida Silvare, verksamhetschef, västra närvården, Region Blekinge
E-post: ida.silvare@regionblekinge.se

Jessica Masmanidou, verksamhetschef, funktionsstöd, Ronneby kommun
E-post: jessica.masmanidou@ronneby.se

Johanna Morin, folkhälsostrateg, regionala folkhälsogruppen, Blekinge
E-post: johanna.morin@regionblekinge.se

Julia Lundin, verksamhetschef, individ- och familjeomsorg, Sölvesborgs kommun
E-post: Julia.Lundin@solvesborg.se

Lena Wilson-Ericsson, verksamhetschef, funktionshinder och socialpsykiatri, Sölvesborgs kommun
E-post: lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Linda Olsson, avdelningschef boende med särskild service på social- och funktionsstödsförvaltningen, Karlskrona kommun
E-post: linda.olsson@karlskrona.se

Linda Svensson, avdelningschef, habiliteringen, Region Blekinge
E-post: linda-c.svensson@regionblekinge.se

Margaretha Jansson, verksamhetschef, insatser, Karlskrona kommun
E-post: margaretha.jansson@karlskrona.se

Pia Carlsson, IT-samordnare Sölvesborgs kommun, regionala E-hälsogruppen, Blekinge
E-post: pia.carlsson@solvesborg.se

Ordförande och processtöd

Bodil Sundlöf, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Blekinge
E-post: bodil.sundlof@regionblekinge.se

Sekreterare

Jacqueline Yates, samordnare suicidprevention för Region Blekinge och länets kommuner, tillförordnad programledare för länsgemensamma Uppdrag psykisk hälsa
E-post: jacqueline.yates@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?