Samverkansgrupp Att åldras

Samverkansgrupp Att åldras arbetar med områden rörande samverkan mellan olika aktörer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård som i huvudsak berör äldre personer.

Det kan exempelvis handla om arbeten kring samordnad vård- och omsorg, geriatrik, demens, palliativ vård och stroke. Samverkansgruppen ska skapa bra samverkan mellan huvudmännen, med ett helhetsperspektiv på äldres hälsa där säkra övergångar och gränsöverskridande samverkan mellan verksamheter och huvudmän är en självklarhet.

Samverkansgruppen Att åldras arbetar på taktisk nivå. Samverkansgruppen samordnar utvecklingsarbeten och skapar förutsättningar för god samverkan med tydlig kommunikation och motiverande målsättningar samt säkerställer att det strategiska ledarskapets visioner och mål omsätts på operativ nivå. Arbetet har vanligen en tidshorisont på 1–2 år.

På denna sida och tillhörande undersidor finner du information inom området.

Hittade du informationen du sökte?