Så söker du vård i Blekinge

Här hittar du information om hur du söker vård i Blekinge.

1177 Vårdguiden

Besök 1177.se Länk till annan webbplats.eller ring 1177 för att få goda råd för egen vård.

Många gånger räcker det med ett gott råd! På webbplatsen 1177.se finns information om vad du kan göra själv för att må bättre och snabbare bli frisk. Där kan du också hitta alla kontaktuppgifter till vården. När du ringer 1177 får du råd av en sjuksköterska om vad du kan göra själv och vart du ska vända dig om du behöver vård. Numret fungerar i hela landet – dygnet runt, alla årets dagar.

Tips! Spara 1177.se som ett bokmärke i webbläsaren och numret 1177 i din telefon.

Du kan även göra testet ”Vanliga symtom - när ska jag söka vård?” Länk till annan webbplats. så får du råd om vad du bör göra. Det kan handla om att du kan vårda dig själv, ringa 1177, kontakta din vårdcentral eller akutmottagning.

Det gäller främst vid följande symtom:

  • Halsont
  • Hosta
  • Feber
  • Urinvägsbesvär
  • Öronbesvär
  • Nästäppa och snuva

Vårdcentralen

Vänd dig till vårdcentralen i första hand! Där får du hjälp när du har skadat dig eller inte mår bra. Personalen på vårdcentralen har erfarenhet och kunskap om de flesta skador och sjukdomar. Om det behövs får du komma till sjukhuset. När vårdcentralen är stängd kan du söka vård på länets två kvälls- och helgöppna jourcentraler genom att ringa 1177 Vårdguiden på telefon.

Tips! På 1177.se finns kontaktuppgifter till din vårdcentral.

Jourcentralen

Till jourcentralen kommer du med akuta besvär som inte kan vänta tills din vårdcentral öppnar igen. Denna mottagning är öppen kvällar och helger. Du når jourcentralen genom appen "din vård Region Blekinge" eller genom att ringa 1177 där du får en första medicinsk bedömning. Vid behov kopplas du vidare till någon av jourcentralerna i länet.

Ring 112 vid livshotande tillstånd.

Mer information

Närakutmottagningen

Om du nattetid misstänker att du har behov som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar kan du kontakta närakutmottagningen som du når klockan 21-08. Du når den genom att ringa 1177 som gör en bedömning och vid behov kopplar dig vidare till hälso- och sjukvårdspersonal i Blekinge. De hjälper dig att få rätt omhändertagande utifrån ditt vårdbehov, rätt vård på rätt plats. Närakutmottagningen omhändertar inte patienter med allvarliga och livshotande tillstånd. Ring 112 om någon har blivit akut och allvarligt skadad eller sjuk.

Akutmottagningen

Vänd dig till akutmottagningen om du har drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en olycka.

På akutmottagningen får du hjälp om du har drabbats av svår sjukdom eller skadats allvarligt i en olycka. Patienter med störst behov av vård tas alltid om hand först. I Blekinge finns det en akutmottagning på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Den är öppen dygnet runt.

Tips! Nödnumret 112 finns om du själv eller någon i din närhet omedelbart behöver akutsjukvård.

Hjälpte informationen på sidan dig?