PSVO

Politisk samverkan vård och omsorg (PSVO) är ett råd med syfte att upprätthålla en långsiktig och strategisk planering för att möjliggöra för parterna att skapa ett attraktivt Blekinge och använda våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt.

Rådet ska verka för en god hälsa för Blekinges invånare. Rådet ingår i överenskommelse mellan kommunerna i Blekinge län och Region Blekinge/Landstinget Blekinge om regional samverkan, 2017/01290-1.

Region Blekinge och länets kommuner har omfattande skyldigheter att samarbeta. Att utarbeta struktur och former för samarbetet är därför viktigt för att kunna utveckla länets gemensamma vård- och omsorgsarbete. Rådet stödjer samverkan mellan Region Blekinge och länets kommuner inom hälsa, vård, lärande och social välfärd och är det politiska organet som är kopplat mot samverkansstrukturen ledningssamverkan vård och omsorg (LSVO).

Rådet består av ordförande i Region Blekinges hälso- och sjukvårdsnämnd och ordföranden i vård- och omsorgsnämnder i respektive kommun eller den som respektive kommun utser.

Region Blekinges representant har ordförandeskapet och rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Hittade du informationen du sökte?