Ledamöter, ordförande och processtöd

På denna sida finner du namn och kontaktuppgifter för ledamöter, ordförande och processtöd för LSVO:s strategiska ledningsgrupp.

LSVO består av förvaltningschefer inom kommunerna för områdena äldre, funktionshinder, individ- och familjeomsorg och skola. Region Blekinge representeras av hälso- och sjukvårdsdirektör, hälso- och sjukvårdschefer samt strateg för hälsovalet. Deltar gör även ordförandena i samverkansgrupperna. Vid behov kan ytterligare kompetenser adjungeras efter beslut av gruppen.

Ledamöter

Carina Andersson, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge
carina-c.andersson@regionblekinge.se

Maria Arvidsson-Karlsson, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge
maria.arvidsson_karlsson@regionblekinge.se

Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska serviceverksamheter, Region Blekinge
maria.arvidsson_karlsson@regionblekinge.se

Mats Berggren, Beställarchef Region Blekinge
mats.berggren@regionblekinge.se

Tobias Ekblad, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun
tobias.ekblad@edu.ronneby.se

Sylvia Eriksson Jonasson, Tf Förvaltningschef, Funktionsstödsförvaltningen
sylvia.erikssonjonasson@karlskrona.se

Birgitta Friberg, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region Blekinge
birgitta.friberg@regionblekinge.se

Patrik Håkansson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Olofströms kommun
patrik.hakansson@olofstrom.se

Annelie Kjellström, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs kommun
annelie.kjellstrom@solvesborg.se

Annika Mellqvist, tf hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge
annika.mellquist@regionblekinge.se

Björn Petersson, förvaltningschef Arbete och välfärd, Sölvesborg kommun
bjorn.petersson@solvesborg.se

Birgitta Ratcovich, förvaltningschef Socialförvaltningen, Ronneby kommun
birgitta.ratcovich@ronneby.se

Tomas Ringberg, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun
tomas.ringberg@karlshamn.se

Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun
gunilla.raberg@karlskrona.se

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, Karlshamns kommun
torill.skaarmagnusson@karlshamn.se

Yvonne Strandh, förvaltningschef kunskapsförvaltningen, Karlskrona kommun
yvonne.strandh@karlskrona.se


Ordförande och processtöd

Bodil Sundlöf, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge
bodil.sundlof@regionblekinge.se

Sekreterare och processtöd

Mats Wennstig, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge
mats.wennstig@regionblekinge.se

 

Hjälpte informationen på sidan dig?