Ledamöter, ordförande och processtöd

På denna sida finner du namn och kontaktuppgifter för ledamöter, ordförande och processtöd för LSVO:s strategiska ledningsgrupp.

LSVO består av förvaltningschefer inom kommunerna för områdena äldre, funktionshinder, individ- och familjeomsorg och skola. Region Blekinge representeras av hälso- och sjukvårdsdirektör, hälso- och sjukvårdschefer samt beställarchef. Deltar gör även ordförandena i samverkansgrupperna. Vid behov kan ytterligare kompetenser adjungeras efter beslut av gruppen.

Ledamöter

Mats Berggren, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Blekinge
mats.berggren@regionblekinge.se

Annika Mellqvist, hälso- och sjukvårdschef Nära vård, Region Blekinge
annika.mellquist@regionblekinge.se

Vakant, hälso- och sjukvårdschef Specialiserad vård, Region Blekinge

Maria Arvidsson-Karlsson, hälso- och sjukvårdschef Medicinska serviceverksamheter, Region Blekinge
maria.arvidsson_karlsson@regionblekinge.se

Vakant, beställarchef Region Blekinge

Gunilla Råberg, förvaltningschef Äldreförvaltningen, Karlskrona kommun
gunilla.raberg@karlskrona.se

Sylvia Eriksson Jonasson, bitr. förvaltningschef, Social och funktionsstödsförvaltningen
sylvia.erikssonjonasson@karlskrona.se

Henning Fuhrman, förvaltningschef Kunskapsförvaltningen, Karlskrona kommun
henning.fuhrman@karlskrona.se

Maria Appelskog, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen, Ronneby kommun maria.appelskog@ronneby.se

Emma Stahre, förvaltningschef Arbete och välfärdsförvaltningen, Ronneby kommun
emma.stahre@ronneby.se

Tobias Ekblad, förvaltningschef Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun
tobias.ekblad@edu.ronneby.se

Tomas Ringberg, förvaltningschef Utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun
tomas.ringberg@karlshamn.se

Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef Förvaltningen för omsorg och arbetsmarknad, Karlshamns kommun
torill.skaarmagnusson@karlshamn.se

Annelie Kjellström, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen, Sölvesborgs kommun
annelie.kjellstrom@solvesborg.se

Björn Petersson, förvaltningschef Arbete och välfärdsförvaltningen, Sölvesborg kommun
bjorn.petersson@solvesborg.se

Robert Schelin, förvaltningschef Socialförvaltningen, Olofströms kommun robert.schelin@olofstrom.se

Patrik Håkansson, förvaltningschef Utbildningsförvaltningen, Olofströms kommun
patrik.hakansson@olofstrom.se

Carina Andersson, Enheten för kvalitet och utveckling, Region Blekinge
carina-c.andersson@regionblekinge.se

 

Hittade du informationen du sökte?