FoU- avtal

FoU-verksamheten vid Blekinge kompetenscentrum bygger på ett avtal mellan Region Blekinge och länets fem kommuner som rör socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården i Blekinge.

Forskning och Utveckling (FoU) är en brobyggare mellan akademi och praktik och verkar för att aktuell forskning omsätts till praktiskt arbete. Samverkan, kommunikation och information är viktiga ledord i verksamheten. FoU bidrar till att skapa dialog mellan intressenterna och blir en mötesplats för huvudmännen i gemensamma frågor. Inriktningen av FoU-verksamheten är att bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning. Den ska även främja och utveckla former för invånares och medarbetares inflytande inom FoU-verksamhet och stimulera samverkan kring utveckling, forskning och innovation i länet.

Bidrag

Kommunernas sammanlagda årliga ekonomiska bidrag uppgår för året 2022 till 2 953 010 kronor. Region Blekinges bidrag uppgår till 2 953 010 årligen.

Period

2022-2023

FoU-Avtal år 2022 Pdf, 191.7 kB.


Hittade du informationen du sökte?