Pågående forskning

Som forskningsaktör stödjer Region Blekinge tillämpad forskning och innovation inom sina ansvarsområden. Region Blekinge har medarbetare med hög kompetens inom många olika ämnesområden vilket behövs för att kunna upprätthålla en hög kvalitet på de tjänster som levereras samt utveckla och utvärdera sin verksamhet. Forskning ger ny kunskap som kan omvandlas till praktisk nytta. Det gör forskning och forskarkompetens till en nödvändig förutsättning för att nå Region Blekinges vision om den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa.

Hittade du informationen du sökte?