Etikprövning

Om du ska bedriva forskning som omfattas av lagen om etikprövning så krävs en etisk prövning och ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten innan ditt forskningsprojekt kan starta. Detta kan exempelvis innefatta forskning på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter.

Ansökan om etikprövning görs via portalen Ethix. Länk till portalen och instruktioner finns på Etikprövningsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viss forskning faller utanför det Etikprövningsmyndigheten enligt lag ska bedöma. Om du är student, handledare eller forskare och har etiska frågor inför ditt studentarbete eller projekt så kan du vända dig till Etikkommittén Sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Här ges inget etiskt godkännande eftersom ingen etisk prövning görs, utan i stället lämnas ett rådgivande yttrande som stöd inför ditt arbete.

 

Hittade du informationen du sökte?