Ny process för etikprövningsansökan från forskare vid Region Blekinge

Om du ska forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter (dvs. information, så som hälsa, politiska åsikter, biometriska uppgifter, genetiska uppgifter, som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet) behöver du skicka in en ansökan om etikprövning. Nedan följer instruktion över vad den ansvariga forskaren behöver göra för att skicka in en etikprövningsansökan med Region Blekinge som forskningshuvudman

Som ansvarig forskare ska du:

  • Förankra med din verksamhetschef att forskningen kan bedrivas.
  • Skapa etikprövningsansökan som du tänker skicka in till etikprövningsmyndigheten.
  • När verksamhetschefen har läst ansökan behöver hon/han skriva under dokumentet ”Samtycke från verksamhetschef”. Dokumentet får verksamhetschefen genom att maila Erik Lindskär, Forskningsassistent (erik.lindskar@regionblekinge.se), som skickar det för elektronisk signering.
  • När verksamhetschefen har skrivit under på ”Samtycke från verksamhetschef”, kan du skriva under sista sidan i ”Ansökan om etikprövning allmän information och underskrifter” och skicka en inskannad kopia av hela ansökan till behörig företrädare för forskningshuvudmannen (Region Blekinge) som skriver under.
  • När behörig företrädare för forskningshuvudmannen har skrivit under ansökan, får du som ansvarig forskare tillbaka det signerade dokumentet. Den ansvarig forskare skickar sedan in en komplett ansökan och ansvarar för betalningen till etikprövningsmyndigheten.

Om du har några frågor kring denna process, hör gärna av dig till:

Erik Lindskär
Forskningsassistent
Region Blekinge
E-post: erik.lindskar@regionblekinge.se


Hjälpte informationen på sidan dig?