Blekinge kompetenscentrum

Blekinge kompetenscentrum är ett centrum för forskning, utveckling och innovation av hälsa i Blekinge.

Blekinge kompetenscentrum är Region Blekinges forskning- och utvecklingsenhet. Centrumet jobbar med innovationer inom hälsa genom tvärvetenskaplig forskning, samverkansprojekt, och spridning av kunskap för att öka livskvalitén för invånarna i Blekinge.

Centrumets arbete omfattar ett avtal om samarbete mellan Region Blekinge och de fem kommunerna i Blekinge och även samarbete med nationella (t.ex. Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet).

Centrumet har även ett vetenskapligt råd som tilldelar forskningsanslag.

Centrumets projektledare bedriver externa projekt i samarbete med kommunerna i Blekinge och projekt som fokuserar på att utveckla och kartlägga evidens av hälsoarbete, såväl psykisk som fysisk. Blekinge kompetenscentrum är också navet för vetenskapliga projekt med både nationell och internationell täckning (t.ex. Rikssår Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Projektledarna driver även interna projekt för utvecklingen av nödvändiga strukturer och mekanismer vid sjukhusen och klinikerna i Blekinge.

Vi erbjuder kurser i forskningemetodik, etik och välbefinnande, samt handleder studenter och vårdpersonal som forskar i hälsorelaterade frågor som utvecklas till applicerbart hälsoarbete. Centrumet producerar varje år en serie "open access" skrifter, rapporter, uppsatser och både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, samt pressmeddelanden.

Centrumets administrativa personal stödjer alla medarbetare med ledning och styrning och praktiska saker som formgivning av rapporter, organisera evenemang, statistiska metoder, etc. Bibliotekarierna från vårt unika medicinska bibliotek hjälper även till att utbilda och informera vårdpersonal, patienter, forskare, studenter och allmänheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?