Publikationer

Blekinge kompetenscentrum har ansvar för att de kunskaper och den kompetens som genereras i forsknings- och utvecklingsprojekt omvandlas till praktiska förbättringar i berörda verksamheter. Ett led i denna omvandlingsprocess är att nyvunnen kunskap och kompetens dokumenteras.

Blekinge kompetenscentrums publikationsserie utkommer i fem olika slags publikationer:

  • Artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
  • Facklitteratur.
  • FoU-rapporter som redovisar forskningsresultat av generellt intresse för berörda verksamheter.
  • FoU-skrifter som inte uppfyller kriterierna för en forskningsrapport, men med ett innehåll av intresse för kvalitetsutveckling inom en specifik verksamhet, till exempel en utvärdering eller en kunskapsöversikt.
  • Populärutgåvor som vänder sig till allmänheten. Populärutgåvan kan vara en originalutgåva, en omarbetad skrift eller forskningsrapport.

Publikationerna är framtagna av personer som är direkt eller indirekt verksamma vid Blekinge kompetenscentrum.

Här kan du ladda ner publikationer som har gjorts på Blekinge kompetenscentrum de senaste fem åren. För äldre publikationer, kontakta kompetenscentrum@regionblekinge.se

2018

Rapport 2018:1 Hälsa, sysselsättning och levnadsvanor

Brukarundersökning av funktionshinder och funktionsnedsättningar och dess stödresurser i Blekinge 3 (BUFUS)

© 2018 Författare och Blekinge kompetenscentrum

FÖRFATTARE: Anette Brantmark, Karin Chamoun, Ali Al Nima, Peter Anderberg och Cecilia Fagerström

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utövervad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13 § upphovsrättslagen.

Klicka här för att läsa rapporten. Pdf, 1.4 MB.

2020

Rapport 2020:1 Hälsa och levnadsvanor

Brukarundersökning bland personer med psykisk funktionsnedsättning

© 2020 Författare och Blekinge kompetenscentrum

FÖRFATTARE: Ulrika Harris, Ali Al Nima, Anna Andersson, Angelica Svedman, Danilo Garcia

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utövervad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13 § upphovsrättslagen.

Klicka här för att läsa rapporten. Pdf, 3 MB.

2021

Skrift 2021:1 Lagen om samverkan i Blekinge

En utvärdering med fokus på upplevelser av utskrivningsprocessen

© 2021 Författare och Blekinge kompetenscentrum

FÖRFATTARE: Venera Ujkani, Björn Persson, Anna Andersson

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utövervad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13 § upphovsrättslagen.

Klicka här för att läsa skriften. Pdf, 853.8 kB.

 

Rapport 2021:1 Stillasittande och fysisk aktivitet

En kartläggning av äldre i Blekinge

FÖRFATTARE: Kristina Borén, Joakim Niklasson ,Anette Brantmark, Cecilia Fagerström

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen 1 13 § upphovsrättslagen

Klicka här för att läsa rapporten Pdf, 1.3 MB..

 

Skrift 2021:2 Hur tar vi tillvara på barnets röst?

Dokumentation från Workshop med utgångspunkt i barnkonventionen

© 2021 Författare och Blekinge Kompetenscentrum

FÖRFATTARE: Birgitta Nilsson, Helene Sjöblom Andersson

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13§ upphovsrättslagen

Klicka här för att läsa skriften Pdf, 1 MB.

2022

Skrift 2022:1 Datorspelsberoende bland barn och unga i Blekinge

© 2022 Författare och Blekinge kompetenscentrum

FÖRFATTARE: Ulrika Harris och Ali Al Nima

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13 § upphovsrättslagen.

klicka här för att läsa rapporten. Pdf, 1.1 MB.

Hittade du informationen du sökte?