Publikationer

Blekinge kompetenscentrum ger stöd till verksamheterna för att de kunskaper och den kompetens som genereras i forsknings- och utvecklingsprojekt ska omvandlas till praktiska förbättringar i berörda verksamheter. Ett led i denna omvandlingsprocess är att nyvunnen kunskap och kompetens dokumenteras.

Det finns fem olika slags publikationer:

  • Artiklar i vetenskapliga tidskrifter.
  • Facklitteratur.
  • FoU-rapporter som redovisar forskningsresultat av generellt intresse för berörda verksamheter.
  • FoU-skrifter som inte uppfyller kriterierna för en forskningsrapport, men med ett innehåll av intresse för kvalitetsutveckling inom en specifik verksamhet, till exempel en utvärdering eller en kunskapsöversikt.
  • Populärutgåvor som vänder sig till allmänheten. Populärutgåvan kan vara en originalutgåva, en omarbetad skrift eller forskningsrapport.

Här kan du ladda ner publikationer som har gjorts de senaste åren. För äldre publikationer, kontakta kompetenscentrum@regionblekinge.se

2018

Rapport 2018:1 Hälsa, sysselsättning och levnadsvanor

Brukarundersökning av funktionshinder och funktionsnedsättningar och dess stödresurser i Blekinge 3 (BUFUS)

© 2018 Författare och Blekinge kompetenscentrum

FÖRFATTARE: Anette Brantmark, Karin Chamoun, Ali Al Nima, Peter Anderberg och Cecilia Fagerström

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utövervad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13 § upphovsrättslagen.

Klicka här för att läsa rapporten. Pdf, 1.4 MB.

2020

Rapport 2020:1 Hälsa och levnadsvanor

Brukarundersökning bland personer med psykisk funktionsnedsättning

© 2020 Författare och Blekinge kompetenscentrum

FÖRFATTARE: Ulrika Harris, Ali Al Nima, Anna Andersson, Angelica Svedman, Danilo Garcia

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utövervad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13 § upphovsrättslagen.

Klicka här för att läsa rapporten. Pdf, 3 MB.

2021

Skrift 2021:1 Lagen om samverkan i Blekinge

En utvärdering med fokus på upplevelser av utskrivningsprocessen

© 2021 Författare och Blekinge kompetenscentrum

FÖRFATTARE: Venera Ujkani, Björn Persson, Anna Andersson

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utövervad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13 § upphovsrättslagen.

Klicka här för att läsa skriften. Pdf, 853.8 kB.

 

Rapport 2021:1 Stillasittande och fysisk aktivitet

En kartläggning av äldre i Blekinge

FÖRFATTARE: Kristina Borén, Joakim Niklasson ,Anette Brantmark, Cecilia Fagerström

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen 1 13 § upphovsrättslagen

Klicka här för att läsa rapporten Pdf, 1.3 MB..

 

Skrift 2021:2 Hur tar vi tillvara på barnets röst?

Dokumentation från Workshop med utgångspunkt i barnkonventionen

© 2021 Författare och Blekinge Kompetenscentrum

FÖRFATTARE: Birgitta Nilsson, Helene Sjöblom Andersson

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13§ upphovsrättslagen

Klicka här för att läsa skriften Pdf, 1 MB.

2022

Rapport 2022:1 Datorspelsberoende bland barn och unga i Blekinge

© 2022 Författare och Blekinge kompetenscentrum

FÖRFATTARE: Ulrika Harris och Ali Al Nima

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt avtalslicensen i 13 § upphovsrättslagen.

Klicka här för att läsa rapporten. Pdf, 1.1 MB.

2024

Skrift 2024:1 Socialtjänstens insatser - Dokumentation från länsövergripande workshop med SKR
© 2024 Författare och Blekinge kompetenscentrum


FÖRFATTARE: Birgitta Nilsson, Helene Sjöblom Andersson
KOPIERINGSFÖRBUD


Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver
vad som avtalats mellan upphovsrättsorganisationer och högskolor enligt
avtalslicensen i 13 § upphovsrättslagen.
Klicka här för att läsa skriften Pdf, 808.3 kB.

Hittade du informationen du sökte?