Kliniska studier

Forskning är en viktig del av uppdraget inom hälso- och sjukvården. Region Blekinge arbetar för att utveckla stödstrukturer för hälso- och sjukvårdens kliniska studier.

Utöver lokal utveckling av stödstrukturer har Södra sjukvårdsregionen genom den regionala gruppen Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, där Blekinge ingår tillsammans med Skåne, Kronoberg och södra Halland, ett gemensamt stöd med bland annat utbildningar och rådgivning i processens olika steg. På det nationella planet sker en satsning via Vetenskapsrådet genom att samordna, stödja och utveckla förutsättningar för kliniska studier i Sverige.

Antalet kliniska studier i Sverige har under de senaste åren minskat drastiskt. Kliniska studier kan medföra att patienter tidigt får ta del av de senaste behandlingarna. Samtidigt kan hälso- och sjukvården kontinuerligt utvecklas, dess personal befinna sig vid kunskapsfronten och utländska forskningsinvesteringar kan förläggas till Sverige, vilket kan stärka Sverige som kunskapsland och som ledande Life Science-nation.

För mer ingående information om arbetet med nationell, regional och lokal process se sidan om kliniska studier riktad till vårdgivare.

Mer information och länkar finns också hos Södra sjukvårdsregionen och Kliniska Studier Sverige under respektive del i deras processkarta.

Hittade du informationen du sökte?