Två medarbetare i sjukvården som tittar på en datorskärm.

Medicinska biblioteket

Medicinska biblioteket är ett fackbibliotek med litteratur främst inom ämnena medicin och vård.

Medicinska biblioteket vänder sig främst till vårdpersonal, patienter och närstående men ger också service åt studenter och forskare. Medicinska biblioteket är beläget nära busshållplatsen Annebo i Karlskrona och är öppet vardagar, också för allmänheten.

Lärcentrum för distansstudier

I medicinska biblioteket finns lärcentrum som ger anställda hos Region Blekinge och kommunal vårdpersonal möjlighet att boka dator för distansstudier, enskilt eller i grupp, också när biblioteket har stängt. Det finns också projektor, filmduk och ljudanläggning att boka.

Hjälp med informations- och databassökning

Det finns tillgång till medicinska databaser, elektroniska vetenskapliga tidskrifter och andra informationsresurser som bibliotekskatalogen, som också finns här på webben. Medicinska biblioteket erbjuder såväl stöd vid informationssökning som gruppundervisning i databassökning.

Avdelning för hälsoinformation

I medicinska bibliotekets avdelning för hälsoinformation har allmänheten möjlighet att få kompletterande upplysningar om sjukdomar, handikapp, behandlingsmetoder, hälsa och egenvård. Där finns böcker och tidskrifter att tillgå samt personlig service av bibliotekspersonalen.

Allmänheten har också en unik tillgång till flera viktiga medicinska databaser där man kan söka kunskapsbaserad information grundad på aktuell forskning.

Bildbok för hälso- och sjukvård

Medicinska biblioteket säljer Bildbok för hälso- och sjukvård. Med hjälp av bilderna är det meningen att patient och vårdpersonal ska kunna kommunicera när det talade språket inte räcker till.
Boken kostar 70 kronor exklusive moms och porto, och kan beställas på telefon 0455-73 78 25 eller via e-post medicinskabiblioteket@regionblekinge.se

Del av Blekinge kompetenscentrum

Medicinska biblioteket tillhör Blekinge kompetenscentrum, som är Region Blekinges centrum för utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamheter i samverkan med länets kommuner.

Hittade du informationen du sökte?