Hälsoinformation

Medicinska biblioteket i Karlskrona har en egen avdelning för allmänheten med hälsoinformation. Den är till för dig som vill söka fakta om hälsa, sjukdom och friskvård.

Kanske vill du veta mer om diabetes eller komma i kontakt med en patientförening. I medicinska bibliotekets hälsoinformation finns böcker och tidskrifter att tillgå. Vi har även medicinska databaser med information grundad på aktuell forskning.

Bibliotekspersonal finns på plats och kan ge personlig service, om det är någon som behöver hjälp med att söka litteratur eller information i våra databaser.

Medicinska bibliotekets hälsoinformation är endast ett komplement till den information som vårdpersonalen ger.

Hittade du informationen du sökte?