Låneregler

Dessa låneregler gäller för medicinska biblioteket.

 • Biblioteket är öppet för alla.
 • Fjärrlån av facklitteratur från andra bibliotek för yrkesverksamhet eller studier görs endast till anställd personal. Fjärrlån är i allmänhet kostnadsfritt.
 • Referenslitteratur och medicinska tidskrifter lånas inte ut. Möjlighet till kopiering finns.
 • Normal lånetid är 4 veckor.
 • Återlämning av lånat material ska ske direkt till biblioteket. Personal i Region Blekinge kan dock skicka tillbaka materialet med internpost.
 • Lånat material ska återlämnas i tid. Möjlighet till omlån finns. Om materialet inte återlämnas trots påminnelser och kravmeddelanden om att lånetiden har gått ut, skickas en faktura på nyanskaffningskostnaden, dock minst 300 kr/lån. Fakturan måste betalas även om materialet återlämnas.
 • Materialet ska återlämnas i oskadat skick. Alla skador orsakade av låntagare ska ersättas. Noteringar och understrykningar räknas som skada. Biblioteket behåller i regel skadat material även om låntagaren har ersatt skadan.
 • Förkommet material ska ersättas av låntagaren. Biblioteket fastställer värdet av förkommet eller skadat material.
 • För fjärrlån från andra bibliotek gäller det långivande bibliotekets regler.
 • Upprepade försummelser medför avstängning från vidare lån. Avstängningen varar tills allt utlånat material är återlämnat.
 • Varje adressförändring ska anmälas till biblioteket.
 • Du som är anställd i Region Blekinge kan få tillgång till biblioteket även utanför ordinarie öppettider. Kontakta biblioteket för mer information.
 • I biblioteksverksamhet behandlas personuppgifter och detta sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att ingå låneavtal med Medicinska biblioteket samtycker du till sådan behandling av personuppgifter som är nödvändig för att genomföra vår utlåningsservice till dig. Medicinska biblioteket förbinder sig att inte behandla dina personuppgifter i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att bedriva utlåningsverksamhet.
Hittade du informationen du sökte?