Pågående forskningssamarbeten inom regional utveckling

Blue Science Park

Blue Science Park grundades 2015 och finansieras av sina medlemmar, Region Blekinge, Karlskrona kommun och Blekinge Tekniska Högskola. De erhåller även projektmedel från olika finansiärer, som till exempel Vinnova, Tillväxtverket och ESF. På Blue Science Park möts forskningen och de behov som finns i näringslivet och den offentliga verksamheten för att bygga upp spetskompetens och fånga upp nya idéer inom sina fokusområden. Läs mer på Blue Science Parks webbplats. Länk till annan webbplats.

Anpassning till klimatrelaterade risker – Resist/Horizont Europa

Blekinges geografiska läge med en lång kustlinje och över 1 000 öar gör att länet är mycket känsligt för klimatförändringar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har pekat ut Karlshamn och Karlskrona som två av de 25 områden i Sverige som löper mycket stor risk att drabbas av klimatrelaterade väderfenomen såsom torka, skyfall, översvämningar och en allmän havsnivåhöjning. Alla som bor i Blekinge drabbas av att klimatet förändras. Nu testar Region Blekinge tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola nya sätt att möta de klimatförändringar som påverkar länet, i ett projekt med 56 partners över hela Europa. I projektet kommer Region Blekinge att testa olika sätt att skydda samhället mot klimatrelaterade risker. Det kan till exempel vara nya sätt att bygga bostäder och byggnader men också hur Blekingebor verkar och bor i framtiden. Ny teknik som visualiserar hur ett område påverkas av ett förändrat klimat kommer att användas, för att ta fram olika scenarios för vad som kan ske. I nästa steg handlar det om att bygga nya innovativa lösningar för att Blekinge ska kunna anpassa sig. Läs mer om projektet på Resists webbplats. Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?