Läkemedelsnytt

Här hittar du viktig information från Läkemedelskommittén och farmaceuter
inom Region Blekinge.

Prenumerera på läkemedelsnytt

Hantera prenumerationer

Läkemedelsnytt

 • SGLT-2-hämmare vid njursvikt
  Läs mer
 • Elektronisk förskrivning blir huvudregel den 10 maj 2022
  Den 10 maj 2022 införs elektronisk förskrivning som huvudregel vid utfärdande av recept till människa. Denna regel gäller även vid fritidsförskrivning.
  Läs mer
 • Stöd vid läkemedel till ukrainare
  Om frågeställning om ukrainska läkemedel uppkommer finns här ett antal exempel på stöd
  Läs mer
 • Rutin för läkemedelsgenomgång
  Rutin för läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad, samt läkemedelsberättelse är reviderad.
  Läs mer
 • Centrala receptfavoriterna håller på att uppdateras
  Favoriterna bygger först och främst på informationen i Rekommenderade läkemedel (Reklistan), Antibiotikaval och tillhörande bakgrundsmaterial (terapigruppernas rekommendationer).
  Läs mer
 • Läkemedelskommittén inbjuder till utbildning
  SGLT-2-hämmarnas nya indikationer vid diabetes, njursvikt och hjärtsvikt samt primär- och sekundärprevention av lipider
  Läs mer
 • Nyheter i Reklistan 2022
  Region Blekinges Rekommenderade läkemedel 2022 är på väg att skickas ut till verksamheterna. Den har arbetats fram av Läkemedelskommitténs terapigrupper där ett drygt 40-tal medarbetare från region Blekinge och Hälsoval är delaktiga. Stort tack till er!
  Läs mer
 • Cefixim oral suspension (t.ex. Suprax) – receptförskrivning licensläkemedel
  till barn med febril UVI

  När läkare på vårdcentral har diagnosticerat febril UVI hos ett barn och vill behandla med ceftibuten/cefixim så kan man ringa barnklinikens dagbakjour på telefon 0455-73 42 34. På jourtid ringer man barnjouren 0455–73 42 25. Barnläkare skriver receptet och patienten hämtar på apotek. Endast vissa apotek lagerhåller ceftibuten/cefixim, barnkliniken har information om vilka apotek det är.
  Läs mer
 • Utbildning 2022-04-27 om SGLT-2-hämmarnas nya indikationer samt lipidbehandling
  Läs mer
 • Taket för högkostnadsskyddet för läkemedel höjdes vid årsskiftet
  Från och med 2022-01-01höjdes taket i högkostnadsskyddet för läkemedel från 2 350 kronor till 2 400 kronor.
  Läs mer
 • Mängden läkemedel som får hämtas ut på apotek regleras av förskriven mängd per uttag
  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) skärpte 2018 tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det bland annat att mängden läkemedel man får hämta ut vid ett tillfälle inom förmånen begränsas av mängden som anges per uttag på ett recept.
  Som förskrivare är det viktigt att anpassa rätt mängd läkemedel per uttag vid receptförskrivning.

  Läs mer
 • Hamstringsregeln på apotek togs bort
  2022-01-18

  Under våren 2020 införde regeringen en begränsning av den mängd läkemedel som får expedieras på apotek.
  Den kallas ”hamstringsregeln” för syftet var att minska hamstringen av läkemedel och risken för onödiga restsituationer.
  Från och med 18 januari 2022 tas denna ”hamstringsregel bort”.

  Läs mer
 • Planerat driftstopp i e-recepttjänsten natten mellan 27–28 november. Recept läggs på kö och kan inte expedieras på apotek under driftstoppet.
  Detta Läkemedelsnytt är ett komplement till redan publicerade nyheter på intranätet och Region Blekinges webbsida.
  Läs mer
 • Minskad förskrivning av DIKLOFENAK är önskvärd
  Läkemedelskommittén i Region Blekinge uppmanar till minskad förskrivning utifrån både patientsäkerhets- och miljöperspektiv
  Läs mer
 • Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industriföretag
  Avtal mellan SKR (Sveriges kommuner och regioner),
  LIF (Läkemedelsindustriföreningen), Swedish Medtech
  och Swedish Labtech.

  Läs mer
 • Ny utgåva av Antibiotikaval 2021-2023
  Strama Blekinge har tagit fram en ny uppdaterad version av ”Antibiotikaval - Vanliga infektioner i öppenvård 2021-2023”. Den kommer skickas ut till verksamheten under hösten och kommer även finnas tillgänglig via journalen.
  Läs mer
 • Läkemedelsmål
  Samverkan för bättre läkemedelsanvändning
  Läs mer
 • Interaktiva Rek-listan med uppdelat bakgrundsmaterial
  För att öka nyttan och användbarheten finns nu bakgrundsmaterialet uppdelat per område.
  Läs mer
 • Ny regel kring spolvätskor
  Spolvätskor är inte klassade som läkemedel och ingår inte i läkemedelsförmånen. Därför kan det bli dyrt om patienten ska betala själv.
  Läs mer
 • Pyrvin - ett nytt receptfritt läkemedel mot springmask
  Ett nytt läkemedel, Pyrvin (pyrvinium) tablett 100 mg, har i Sverige godkänts mot springmask.
  Läs mer
 • Region Blekinges Läkemedelsstrategi 2021 - 2023
  Samverkan för bättre läkemedelsanvändning
  Läs mer
 • Välj Spiriva Respimat framför Handihaler
  Spiriva innehållande substansen tiotropium är ett läkemedel mot
  KOL som funnits i många år.

  Läs mer
 • Uppdaterad riktlinje kring Aclastainfusion
  Under 2020 har Läkemedelskommittén gått ut med information kring rekvisition av läkemedel i primärvården.
  Läs mer
 • Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling
  - vid akuta tillstånd med risk för, eller tecken på intorkning

  Denna information riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården samt kommunal verksamhet.
  Läs mer
 • Melatonin saknar förmån för vuxna
  Registrerade preparat innehållande melatonin saknar förmån till vuxna
  Läs mer
 • Ny Antibiotikaval för Blekingesjukhuset 2021–2022
  Nu finns en ny upplaga av Antibiotikaval för Blekingesjukhuset 2021–2022 som har skickats ut till samtliga kliniker på sjukhuset. Målgruppen är läkare på Blekingesjukhuset i Karlshamn och Karlskrona samt AT-läkare. Har du inte fått ett exemplar? Tala med din verksamhetschef eller maila till Läkemedelskommitténs brevlåda lakemedelskommitten@regionblekinge.se
  Läs mer
 • Bakgrundsmaterialet uppdaterat
  Äntligen är bakgrundsmaterialet för 2021 på plats! Vi beklagar verkligen denna försening orsakad av omständigheter vi ej kunnat påverka. Läkemedelskommitténs terapigrupper som består av duktiga kollegor från olika delar av vården har här fördjupat informationen kring preparatvalen i Rek-listan. Ett stort tack till er alla! I bakgrundsmaterialet finns fördjupad information kring preparatvalen vid de olika tillstånd som berörs i Rek-listan och gott om källhänvisningar till evidensen bakom valen. 
  Läs mer
 • Införande av Nationella läkemedelslistan (NLL) och förändringar i förskrivningsregelverket den 1 maj
  Den 1 maj 2021 träder lagen om Nationella läkemedelslistan (NLL) i kraft. Samtidigt sker förändringar i Läkemedelsverkets förskrivningsregelverk. NLL gör det möjligt för sjukvård, apotek och patienter att få tillgång till samma uppgifter om förskrivna och uthämtade läkemedel.
  Läs mer
 • Risk för överdosering av etylmorfin till barn
  Giftinformationscentralen får många samtal om överdoseringar med Cocillana-Etyfin. Dessa gäller bland annat oavsiktliga feldoseringar till barn på grund av svårigheter att administrera rätt dos och felanvändning.
  Läkemedelsverket uppmanar till extra vaksamhet i samband med förskrivning av läkemedel som innehåller etylmorfin, på grund av risk för andningsdepression och CNS-påverkan. Det är viktigt att informera patienten om riskerna och vikten att inte överskrida förskriven dos. Den knapphändiga evidensen för hostmediciner är också något som bör beaktas vid förskrivning.

  Läs mer
 • Generika till Mollipect
  Mollipect är en hostmedicin som bland annat används som slemlösande. Evidensen är dock bristfällig för de flesta preparat vilket man bör beakta.
  För kännedom finns generika till Mollipect som är billigare. Byte sker ej på apotek då alla produkter är utom förmån.

  Läs mer
 • Ny leverantör av dosförpackade läkemedel
  Från den 1 april 2021 har Region Blekinge en ny leverantör av dosförpackade läkemedel – Apoteket AB. Bytet medför att du som använder Pascal måste göra vissa justeringar.
  Läs mer
 • Nyheter i Rekommenderade läkemedel för 2021
  Rekommenderade läkemedel för 2021 är på väg till dig.
  Vill du veta vad som är nytt i Rek-listan, hur du laddar ner den till telefonen samt anmäla dig till vår webbsända utbildning om nyheterna 24/3 klickar du på "Läs mer" nedan.

  Läs mer
 • Rekvisition i Hälsovalet
  I takt med att antalet läkemedel som infunderas och injiceras ökat i primärvården har behovet av en gemensam hållning till rekvisition vuxit fram. Vården har inte varit jämlik i länet.Under hösten 2020 har det tagits ett beslut om rekvisition i Hälsoval.

  Läs mer
 • Nyheter kring osteoporosbehandling
  Under 2020 har Läkemedelsverket kommit med nya behandlingsriktlinjer där infusionsbehandling med zoledronsyra (Aclasta) jämställs med peroral alendronsyrabehandling som ett tydligare förstahandspreparat.

  Läs mer
Hjälpte informationen på sidan dig?