Läkemedelsnytt

Här hittar du viktig information från Läkemedelskommittén och farmaceuter
inom Region Blekinge.

Prenumerera på läkemedelsnytt

Hantera prenumerationer

Läkemedelsnytt 2021

 • Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industriföretag
  Avtal mellan SKR (Sveriges kommuner och regioner),
  LIF (Läkemedelsindustriföreningen), Swedish Medtech
  och Swedish Labtech.

  Läs mer
 • Ny utgåva av Antibiotikaval 2021-2023
  Strama Blekinge har tagit fram en ny uppdaterad version av ”Antibiotikaval - Vanliga infektioner i öppenvård 2021-2023”. Den kommer skickas ut till verksamheten under hösten och kommer även finnas tillgänglig via journalen.
  Läs mer
 • Läkemedelsmål
  Samverkan för bättre läkemedelsanvändning
  Läs mer
 • Interaktiva Rek-listan med uppdelat bakgrundsmaterial
  För att öka nyttan och användbarheten finns nu bakgrundsmaterialet uppdelat per område.
  Läs mer
 • Ny regel kring spolvätskor
  Spolvätskor är inte klassade som läkemedel och ingår inte i läkemedelsförmånen. Därför kan det bli dyrt om patienten ska betala själv.
  Läs mer
 • Pyrvin - ett nytt receptfritt läkemedel mot springmask
  Ett nytt läkemedel, Pyrvin (pyrvinium) tablett 100 mg, har i Sverige godkänts mot springmask.
  Läs mer
 • Region Blekinges Läkemedelsstrategi 2021 - 2023
  Samverkan för bättre läkemedelsanvändning
  Läs mer
 • Välj Spiriva Respimat framför Handihaler
  Spiriva innehållande substansen tiotropium är ett läkemedel mot
  KOL som funnits i många år.

  Läs mer
 • Uppdaterad riktlinje kring Aclastainfusion
  Under 2020 har Läkemedelskommittén gått ut med information kring rekvisition av läkemedel i primärvården.
  Läs mer
 • Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling
  - vid akuta tillstånd med risk för, eller tecken på intorkning

  Denna information riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården samt kommunal verksamhet.
  Läs mer
 • Melatonin saknar förmån för vuxna
  Registrerade preparat innehållande melatonin saknar förmån till vuxna
  Läs mer
 • Ny Antibiotikaval för Blekingesjukhuset 2021–2022
  Nu finns en ny upplaga av Antibiotikaval för Blekingesjukhuset 2021–2022 som har skickats ut till samtliga kliniker på sjukhuset. Målgruppen är läkare på Blekingesjukhuset i Karlshamn och Karlskrona samt AT-läkare. Har du inte fått ett exemplar? Tala med din verksamhetschef eller maila till Läkemedelskommitténs brevlåda lakemedelskommitten@regionblekinge.se
  Läs mer
 • Bakgrundsmaterialet uppdaterat
  Äntligen är bakgrundsmaterialet för 2021 på plats! Vi beklagar verkligen denna försening orsakad av omständigheter vi ej kunnat påverka. Läkemedelskommitténs terapigrupper som består av duktiga kollegor från olika delar av vården har här fördjupat informationen kring preparatvalen i Rek-listan. Ett stort tack till er alla! I bakgrundsmaterialet finns fördjupad information kring preparatvalen vid de olika tillstånd som berörs i Rek-listan och gott om källhänvisningar till evidensen bakom valen. 
  Läs mer
 • Införande av Nationella läkemedelslistan (NLL) och förändringar i förskrivningsregelverket den 1 maj
  Den 1 maj 2021 träder lagen om Nationella läkemedelslistan (NLL) i kraft. Samtidigt sker förändringar i Läkemedelsverkets förskrivningsregelverk. NLL gör det möjligt för sjukvård, apotek och patienter att få tillgång till samma uppgifter om förskrivna och uthämtade läkemedel.
  Läs mer
 • Risk för överdosering av etylmorfin till barn
  Giftinformationscentralen får många samtal om överdoseringar med Cocillana-Etyfin. Dessa gäller bland annat oavsiktliga feldoseringar till barn på grund av svårigheter att administrera rätt dos och felanvändning.
  Läkemedelsverket uppmanar till extra vaksamhet i samband med förskrivning av läkemedel som innehåller etylmorfin, på grund av risk för andningsdepression och CNS-påverkan. Det är viktigt att informera patienten om riskerna och vikten att inte överskrida förskriven dos. Den knapphändiga evidensen för hostmediciner är också något som bör beaktas vid förskrivning.

  Läs mer
 • Generika till Mollipect
  Mollipect är en hostmedicin som bland annat används som slemlösande. Evidensen är dock bristfällig för de flesta preparat vilket man bör beakta.
  För kännedom finns generika till Mollipect som är billigare. Byte sker ej på apotek då alla produkter är utom förmån.

  Läs mer
 • Ny leverantör av dosförpackade läkemedel
  Från den 1 april 2021 har Region Blekinge en ny leverantör av dosförpackade läkemedel – Apoteket AB. Bytet medför att du som använder Pascal måste göra vissa justeringar.
  Läs mer
 • Nyheter i Rekommenderade läkemedel för 2021
  Rekommenderade läkemedel för 2021 är på väg till dig.
  Vill du veta vad som är nytt i Rek-listan, hur du laddar ner den till telefonen samt anmäla dig till vår webbsända utbildning om nyheterna 24/3 klickar du på "Läs mer" nedan.

  Läs mer
 • Rekvisition i Hälsovalet
  I takt med att antalet läkemedel som infunderas och injiceras ökat i primärvården har behovet av en gemensam hållning till rekvisition vuxit fram. Vården har inte varit jämlik i länet.Under hösten 2020 har det tagits ett beslut om rekvisition i Hälsoval.

  Läs mer
 • Nyheter kring osteoporosbehandling
  Under 2020 har Läkemedelsverket kommit med nya behandlingsriktlinjer där infusionsbehandling med zoledronsyra (Aclasta) jämställs med peroral alendronsyrabehandling som ett tydligare förstahandspreparat.

  Läs mer
Hjälpte informationen på sidan dig?