Läkemedelsnytt 2021-2023

2023

2023-12-19 Läkemedelsverket vädjar till förskrivare att endast ordinera GLP-1-receptoragonister på godkänd indikation Länk till annan webbplats.
2023-12-14 DPP-4-hämmare och GLP-1 analoger - en olämplig behandlingskombination Länk till annan webbplats.
2023-12-05 Höjt tak för högkostnadsskyddet Länk till annan webbplats.
2023-11-30 Levaxin tablett 75 och 125 mikrogram kommer inte att subventioneras
från och med 1 december 2023 Länk till annan webbplats.

2023-11-06 Nyhet i NCS Cross: ordinationsvägledning Länk till annan webbplats.
2023-10-30 Behandlingsorsak och behandlingsändamål vid ordination och receptförskrivning Länk till annan webbplats.
2023-09-19 Ny app - ”FASS vård” Länk till annan webbplats.
2023-09-14 Nytt på webben: Stöd vid läkemedelshantering Länk till annan webbplats.
2023-08-28 Kostnadsbesparande åtgärder för läkemedel mot epilepsi Länk till annan webbplats.
2023-08-24 Janusmed riskprofil Länk till annan webbplats.
2023-06-29 Läkemedel och miljö Länk till annan webbplats.
2023-06-21Avtal med läkemedelsinformationscentralen i Lund Länk till annan webbplats.
2023-06-20 Hydroxokobalamin, rekvirera, skriv inte recept Länk till annan webbplats.
2023-03-30 Stöd vid läkemedelshantering Länk till annan webbplats.
2023-03-13 Minska förskrivningen av DIKLOFENAK Länk till annan webbplats.
2023-03-09 Egenberedskap – ny rekommendation från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.
2023-01-24 Nyheter i Rek-listan 2023 Länk till annan webbplats.
2023-01-17 Janusmed Njurfunktion Länk till annan webbplats.

2022

2022-12-15 Behandling av kolesterol för prevention av kardiovaskulär sjukdom Länk till annan webbplats.
2022-12-05 Förskriva licens- och extemporeläkemedel på recept Länk till annan webbplats.
2022-09-15 Generika till Mollipect Länk till annan webbplats.
2022-07-04 Diabetes och statiner Länk till annan webbplats.
2022-06-27 SGLT2-hämmare och typ 2-diabetes Länk till annan webbplats.
2022-06-21 Kronisk njursjukdom - tidig upptäckt och behandling Länk till annan webbplats.
2022-06-20 Patientbroschyr ”Smärtlindring med opioider” Länk till annan webbplats.
2022-06-16 Två nyheter i NCS Cross Länk till annan webbplats.
2022-06-09 Nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt Länk till annan webbplats.
2022-05-25 SGLT-2-hämmare vid njursvikt Länk till annan webbplats.
2022-05-16 Elektronisk förskrivning blir huvudregel den 10 maj 2022 Länk till annan webbplats.
2022-05-11 Stöd vid läkemedel till ukrainare Länk till annan webbplats.
2022-04-26 Rutin för läkemedelsgenomgång Länk till annan webbplats.
2022-02-28 Centrala receptfavoriterna håller på att uppdateras Länk till annan webbplats.
2022-01-28 Cefixim oral suspension (t.ex. Suprax) – receptförskrivning licensläkemedel
till barn med febril UVI Länk till annan webbplats.

2022-01-20 Mängden läkemedel som får hämtas ut på apotek regleras av
förskriven mängd per uttag Länk till annan webbplats.

2021

2021-11-12 Minskad förskrivning av DIKLOFENAK är önskvärd Länk till annan webbplats.
2021-10-12 Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industriföretag Länk till annan webbplats.
2021-09-23 Läkemedelsmål Länk till annan webbplats.
2021-09-07 Ny regel kring spolvätskor Länk till annan webbplats.
2021-09-07 Pyrvin - ett nytt receptfritt läkemedel mot springmask Länk till annan webbplats.
2021-09-03 Region Blekinges Läkemedelsstrategi 2021 - 2023 Länk till annan webbplats.
2021-08-31 Välj Spiriva Respimat framför Handihaler Länk till annan webbplats.
2021-08-31 Uppdaterad riktlinje kring Aclastainfusion Länk till annan webbplats.
2021-07-02 Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling - vid akuta tillstånd med risk för, eller tecken på intorkning Länk till annan webbplats.
2021-07-01 Melatonin saknar förmån för vuxna Länk till annan webbplats.
2021-04-30 Införande av Nationella läkemedelslistan (NLL) och förändringar i förskrivningsregelverket den 1 maj Länk till annan webbplats.
2021-04-29 Risk för överdosering av etylmorfin till barn Länk till annan webbplats.
2021-03-23 Ny leverantör av dosförpackade läkemedel Länk till annan webbplats.
2021-02-04 Nyheter i Rekommenderade läkemedel för 2021 Länk till annan webbplats.
2021-01-21 Rekvisition i Hälsovalet Länk till annan webbplats.
2021-01-21 Nyheter kring osteoporosbehandling Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?