Nationella läkemedelslistan (NLL)

Den 1 maj 2021 börjar lagen om nationell läkemedelslista att gälla. Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och vissa andra varor.

​​​​​​​​​​​Nationella läkemedelslistan bidrar till ökad patientsäkerheten och därmed till att patienter kan få bästa möjliga läkemedelsbehandling. Det nya registret ersätter receptregistret och läkemedelsförteckningen.

Vad innebär detta för mig?

I NCS Cross ser du samma information om förskrivningar som tidigare.

Via den digitala tjänsten Förskrivningskollen kan du som vårdpersonal se information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som finns i Nationella läkemedelslistan. Behörig vårdpersonal kan använda en första version av Förskrivningskollen från den 1 maj 2021. Patienterna når den Nationella läkemedelslistan via Läkemedelskollen.​

Med Nationella läkemedelslistan får patienten större möjlighet att själv påverka vem som får tillgång till informationen om patienten, och vilken information som ska visas.

Patientens samtycke krävs varje gång du vill ta del av patientens information i Nationella läkemedelslistan. Utan samtycke får du bara i undantagsfall se alla uppgifter.

Vissa uppgifter kan också vara spärrade eftersom patienten nu kan dölja uppgifter för personal inom vård. Förskrivare kan om behov finns dölja vissa uppgifter för patienten eller för patientens vårdnadshavare eller ombud.

Hur informerar vi patienterna?

Information kommer finnas på 1177.se. Information kommer också gå ut via Facebook. Foldrar med information till patienter kommer skickas till väntrumsansvariga som lägger dessa i väntrummen. Foldrar kommer också skickas ut till verksamheterna för att kunna användas i patientmöten. Affischer kommer finnas för utskrift att sätta upp i väntrummen.​

E-hälsomyndighetens webbutbildning

Lär dig mer om hur ditt arbete påverkas av lagen om nationella läkemedelslistan. Utbildningen "Lär känna Nationella läkemedelslistan" finns på E-hälsomyndighetens webbplats:
https://nll-utbildning.ehalsomyndigheten.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödmaterial för vårdpersonal och patienter

Nedan finner du nedladdningsbart material om Nationella läkemedelslistan. Affischerna kan du skriva ut och sätta upp i väntrum respektive personalutrymmen.

Affisch för patienter till väntrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folder för patienter till väntrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Affisch för vårdpersonal till personalutrymmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folder för vårdpersonal till personalutrymmen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om Nationella läkemedelslistan till chefer att använda på APT Pdf, 238.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Förskrivningskollen

Logga in till Förskrivningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Förskrivningskollen hos eHälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Manual Förskrivningskollen hos eHälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?