Nationella läkemedelslistan (NLL)

Den 1 maj 2021 började lagen om nationell läkemedelslista att gälla. Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och vissa andra varor.

​​​​​​​​​​​Nationella läkemedelslistan bidrar till ökad patientsäkerheten och därmed till att patienter kan få bästa möjliga läkemedelsbehandling. Det nya registret ersätter receptregistret och läkemedelsförteckningen.

Vad innebär detta för mig?

I NCS Cross ser du samma information om förskrivningar som tidigare.

Via den digitala tjänsten Förskrivningskollen kan du som vårdpersonal se information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som finns i Nationella läkemedelslistan. Behörig vårdpersonal har sedan den 1 maj 2021 kunnat använda en första version av Förskrivningskollen. Patienterna når den Nationella läkemedelslistan via Läkemedelskollen.​

Med Nationella läkemedelslistan får patienten större möjlighet att själv påverka vem som får tillgång till informationen om patienten, och vilken information som ska visas.

Patientens samtycke krävs varje gång du vill ta del av patientens information i Nationella läkemedelslistan. Utan samtycke får du bara i undantagsfall se alla uppgifter.

Vissa uppgifter kan också vara spärrade eftersom patienten nu kan dölja uppgifter för personal inom vård. Förskrivare kan om behov finns dölja vissa uppgifter för patienten eller för patientens vårdnadshavare eller ombud.

Ny funktionalitet från november 2021

Förskrivningskollen

  • Möjlighet att skapa, avsluta och makulera förskrivningar, dock inte för dosförpackade läkemedel
  • Ny inloggningslösning för fritidsförskrivare via Freja-eID Plus med möjlighet att skapa förskrivningar
  • Integrerat beslutsstöd i form av dubblettvarning, undvik till äldre och interaktionsvarning
  • Behandlingsorsak och behandlingsändamål dokumenteras på förskrivningar
  • Möjlighet att spärra behandlingsorsak

Läkemedelskollen

  • Möjlighet att visa behandlingsorsak
  • Invånare kan dölja/spärra behandlingsorsak för apotekspersonal
  • Utökad information i åtkomstloggen

Dessutom sker en del förändringar i befintliga tjänster. Bland annat får de fyra utskrifterna; förteckning recept, aktuella recept, uthämtade läkemedel och förskrivningshistorik nytt utseende och delvis nytt innehåll.

Läs mer om nyheterna i Nationella läkemedelslistan på E-hälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-hälsomyndighetens webbutbildning

Lär dig mer om hur ditt arbete påverkas av lagen om nationella läkemedelslistan. Utbildningen "Lär känna Nationella läkemedelslistan" finns på E-hälsomyndighetens webbplats:
https://nll-utbildning.ehalsomyndigheten.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskrivningskollen

Logga in till Förskrivningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Förskrivningskollen hos eHälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Manual Förskrivningskollen hos eHälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hjälpte informationen på sidan dig?