Nationella läkemedelslistan (NLL)

Den 1 maj 2021 började lagen om nationell läkemedelslista att gälla. Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och vissa andra varor.

​​​​​​​​​​​Nationella läkemedelslistan bidrar till ökad patientsäkerhet och därmed till att patienter kan få bästa möjliga läkemedelsbehandling. Det nya registret ersätter receptregistret och läkemedelsförteckningen.

Vad innebär detta för mig?

I NCS Cross ser du i dagsläget samma information om förskrivningar som tidigare.

Via E-hälsomyndighetens digitala tjänst Förskrivningskollen kan du som vårdpersonal se information om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som finns i Nationella läkemedelslistan.

Patienten når den Nationella läkemedelslistan via E-hälsomyndighetens digitala tjänst Läkemedelskollen.​ Med Nationella läkemedelslistan får patienten större möjlighet att själv påverka vem som får tillgång till informationen om patienten, och vilken information som ska visas.

Patientens samtycke krävs varje gång du vill ta del av patientens information i Nationella läkemedelslistan. Utan samtycke får du bara i undantagsfall se alla uppgifter.

Vissa uppgifter kan också vara spärrade eftersom patienten nu kan dölja uppgifter för personal inom vården. Förskrivare kan om behov finns dölja vissa uppgifter för patienten eller för patientens vårdnadshavare eller ombud.

Förskrivningskollen

  • Förskrivare kan skapa, avsluta och makulera förskrivningar, dock inte för dosförpackade läkemedel.
  • Ny inloggningslösning för fritidsförskrivare via Freja-eID Plus med möjlighet att skapa förskrivningar.
  • Integrerat beslutsstöd i form av dubblettvarning, undvik till äldre och interaktionsvarning.
  • Behandlingsorsak och behandlingsändamål dokumenteras på förskrivningar.
  • Om skäl finns kan förskrivaren spärra uppgift om behandlingsorsak för patienten i den digitala tjänsten Läkemedelskollen, på utskrifter och i apotekens system. Behandlingsändamålet visas fortfarande.

Läkemedelskollen

  • Patienten kan genom att spärra dölja recept för hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Patienten kan se behandlingsorsak.
  • Patienten kan spärra behandlingsorsak, men inte behandlingsändamål, för apotekspersonal.
  • Patienten kan se utökad information i åtkomstloggen.

Utskrifterna förteckning recept, aktuella recept, uthämtade läkemedel och förskrivningshistorik har nytt utseende och delvis nytt innehåll.

Anpassning av system

För att uppnå full nytta med Nationella läkemedelslistan krävs att vårdinformationssystem och Pascal ansluts till NLL. Arbete pågår med att utveckla vårdinformationssystemen och Pascal för anslutning till NLL.

Pascal

Inera håller på att anpassa Pascal för att uppfylla kravet om full anslutning till NLL. Den nya versionen, Pascal 3.0, kommer dock inte att kunna produktionssättas under våren 2023. Med de förutsättningar som finns idag är en produktionssättning innan sommaren inte möjlig.

Ett inspelat webbinarium och skriftlig information om de nya funktionaliteterna i Pascal 3.0 finns tillgänglig på Ineras webbplats. Informationen riktar sig till användare av Pascal.

Läs mer och se inspelat webbinarium om Pascal 3.0 Länk till annan webbplats.

E-hälsomyndighetens webbutbildning

Lär dig mer om hur ditt arbete påverkas av lagen om nationella läkemedelslistan. Utbildningen "Lär känna Nationella läkemedelslistan" finns på E-hälsomyndighetens webbplats:
Webbutbildning – Lär känna Nationella läkemedelslistan Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?