Andelen PcV-recept

Andelen PcV-recept av recept på luftvägsantibiotika till barn 0-6 år ska vara > 80 %

Penicillin V (PcV) är förstahandsmedel vid behandlingskrävande öroninflammation, tonsillit och pneumoni hos barn. Endast en liten andel får recidiverande eller komplicerade luftvägsinfektioner eller har bekräftad pc-allergi då andra läkemedel kan behövas. Andrahandsantibiotika kan innebära en onödig risk for patienten och ge fler biverkningar och sämre behandlingseffekt.

Det innebar också större resistensutveckling och miljöpåverkan.

Se Stramas nationella mål Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?