Minskad förskrivning av diklofenak

En ytterligare minskad förskrivning av diklofenak önskas av patientsäkerhetsskäl
(till exempel hjärt-kärlbiverkningar), men också på grund av dess miljöbelastande Länk till annan webbplats. egenskaper. Jämfört med andra NSAID-läkemedel såsom ibuprofen och naproxen, har diklofenak visat en viss ökad risk för hjärt-kärlbiverkningar. Även paracetamol är i detta hänseende ett säkrare alternativ.

Generellt för NSAID är att kontinuerlig behandling, liksom långverkande preparat och/eller höga doser medför en betydande risk för biverkningar såsom magsår, magblödningar, vätskeretention, hjärtsvikt och njursvikt. Vid anamnes på ulcussjukdom ska man vara mycket restriktiv med NSAID och aldrig ge dem utan samtidig ulcusprofylax med PPI. Speciellt utsatta är patienter med hjärtsvikt och patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion. Större risk för njurpåverkan föreligger också vid samtidig behandling med ACE-hämmare.

Hittade du informationen du sökte?