Minskad generell användning av kinoloner

Kinoloner ska enbart användas efter noga risknytta-värdering då de är förknippade med allvarliga biverkningar och ökad risk för resistensutveckling.

Hjälpte informationen på sidan dig?