Minskad användning av kodein

 Minskad användning av kodein till patienter 75 år och äldre

Kodein behöver omvandlas till morfin i kroppen för att ge analgetisk effekt, något som uppvisar en betydande interindividuell variation på grund av genetiska skillnader. Vid användning av kombinationspreparat med kodein och paracetamol, vilka är de vanligaste i klinisk praxis, föreligger också en risk för dubbelanvändning och därmed överdosering av paracetamol.

Förstoppning är en mycket vanlig biverkan och förstoppningsprofylax ska förskrivas vid insättning av opioider. Risken för förstoppning kvarstår under hela behandlingstiden.

Se Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?