Att göra förbättringsarbeten

I detta avsnitt med tillhörande undersidor kommer du att hitta information om stöd i utvecklings- och förbättringsarbete.

Det finns flera ingångar till att jobba med förbättringar i en verksamhet. Behovet kan komma från

  • att man identifierat avvikelser eller risker
  • att man ser problem eller förbättringsmöjligheter i de processer man jobbar i
  • mål och strategisk riktning för verksamheten som leder till behov av utveckling

Grunden till förbättringsarbetet är Förbättringssnurran Powerpoint, 686.4 kB, öppnas i nytt fönster. Planera Genomföra Följa upp och Förbättra, ibland även kallad PGSA, Planera, genomföra, studera, agera.

Ett förbättringsarbete kan delas in i åtta steg som beskriver olika faser i arbetet. Region Blekinges mall för förbättringsarbete Pdf, 95.3 kB, öppnas i nytt fönster. ger en överblick över alla stegen. Till varje steg finns förslag på verktyg som kan vara användbara. Stegen kan användas som stöd eller som checklista för att inte missa någon viktig del. Klicka på boxarna nedan för att läsa mer om stegen.

Steg 1 – Bakgrund

Steg 2 – Nuläge

Steg 3 – Grundorsaker

Steg 4 – Framtida läge – Syfte och mål

Steg 5 – Förbättringsidéer

Steg 6 – Genomföra och testa åtgärder

Steg 7 – Resultat – Utvärdera och analysera åtgärder

Steg 8a – Implementera

Steg 8b – Lärande

Hittade du informationen du sökte?