Att skapa tillsammans

Allt fler i hälso- och sjukvården inser att det blir lättare att hjälpa patienter att uppnå bättre hälsa om man jobbar tillsammans med patienterna och närstående. Detsamma gäller i alla sammanhang.

Användaren har ett unikt perspektiv som behöver fångas upp. Undersök gärna de olika stegen i förbättringsarbetet tillsammans med kunden, patienten eller användaren.

  • Hur ser problemet ut för kunden? Är det det mest relevanta problemet i situationen?
  • Hur ser nuläget ut från kundens perspektiv?
  • Hur tänker kunderna om orsakerna till problemet? Hur tänker kunden om er slutsats kring orsakerna?
  • Hur ser kunden på mål och syfte? Är det ett attraktivt och accepterat mål för dem?
  • Vilka förbättringsideer eller lösningsförslag ser kunden?
  • Testa förbättringarna tillsammans.
  • Utvärdera förbättringarna tillsammans.
  • Hur kan kunden vara med i planeringen av implementeringen? Hur behöver kunden involveras i implementeringen?

Ett annat sätt att gå till väga är kundresor. Genom att samla in information om många kunder genom intervjuer, fokusgrupper eller liknande kan man sedan sätta samman beskrivningar av fiktiva kunder, personas som man använder för att göra kundresor med och se vad som är viktigt för kunderna. Metoden finns beskriven i Region Blekinges processmetodik, se länk nedan.

Registercentrumet QRC Stockholm har också samlat en verktygslåda med olika metoder för att samskapa tillsammans med patienter och kunder, se länk nedan.

Verktyg

Hittade du informationen du sökte?