Processmetodik

Region Blekinges metodik för processorientering är integrerad med förändringsledningsmetodiken och förbättringsmetodiken. Mycket utveckling och förbättring sker utifrån processer och därför är det centralt att dessa delar hänger samman.

Processmetodiken sätter de övriga stöden i sitt sammanhang vad det gäller utveckling och förbättring av verksamhetens processer. Verktygen i förbättringsmetodiken kan med andra ord även användas i utvecklings- och förbättringsarbetet för processerna. Förändringsmetodiken är densamma oavsett om en förändring är sprungen ur ett processutvecklingsarbete eller utvecklingsarbete i linjeorganisationen.

Region Blekinges metodik för processorientering hittar du på samarbetsytan Processorientering Region Blekinge.

Hittade du informationen du sökte?