Systematiskt förbättringsarbete och förbättringsteam

Vi kan alltid bli lite bättre. Både utifrån varje medarbetares perspektiv och utifrån varje verksamhet och i hela organisationen behöver vi jobba systematiskt med förbättringar.

Varje verksamhet ska ha rutiner för att kontinuerligt jobba med utveckling och förbättring på ett systematiskt sätt. Det behöver vara transparent och alla behöver vara delaktiga utifrån sin respektive roll. Var och en behöver veta hur det egna arbetet passar in i helheten.

Det är viktigt att alla medarbetare involveras i förbättringsarbetet så att det över tid blir en del av allas vardagliga arbete och att utvecklings- och förbättringsarbetet blir en gemensam angelägenhet i verksamheten. Alla berörda yrkesgrupper och verksamheter behöver vara representerade i ett förbättringsarbete för att det ska kunna fungera optimalt.

Även kunden eller patienterna har en viktig roll. Hela teamet eller arbetsgruppen behöver ta ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt förbättra sin vardagliga verksamhet.

Att sätta samman ett förbättringsteam

Vissa förbättringar kan personen som ser behovet lösa själv, men oftast behöver fler involveras. Det är nödvändigt att se till att alla som är berörda av ett problem och en lösning på något vis är delaktiga, antingen själva eller genom någon som de själva upplever representerar dem. Det gör att nästan alla förbättringsarbeten behöver göras i tvärprofessionella grupper. Det är viktigt både för att få ett bra resultat och för att lyckas med att genomföra förbättringen. Det räcker inte att informera när det är färdigt.

Använd gärna Region Blekinges teamhandbok när en grupp ska jobba tillsammans med ett förbättringsarbete. Den ger ett praktiskt stöd för att utveckla hur gruppen arbetar tillsammans.

Hittade du informationen du sökte?