Projekt, program och projektmodeller

Vid större utvecklings- och förbättringsarbeten är det värdefullt att använda projekt som stöd för att prioritera, planera och genomföra ett utvecklings- och förbättringsarbete. När ett mål kräver flera projekt kan de koordineras i ett program.

  • Projekt är ett avgränsat och tidsbegränsat uppdrag av engångskaraktär där målet är att åstadkomma ett visst resultat utifrån vissa förutsättningar. Projektets omfattning och resurser är förutbestämda och genomförs i en egen separat organisation (projektorganisation). Projektet har en beställare i linjeorganisationen.
  • Ett program är flera projekt och tillhörande aktiviteter som genomförs koordinerat för att uppnå ett gemensamt effektmål.

Region Blekinge använder idag två olika projektmodeller, Projektil och PPS (Praktisk projektstyrning) som stöd vid projektarbete. Det finns mer beskrivning av modellerna i länkarna nedan.

Hittade du informationen du sökte?