Steg 8b – Lärande

Det är egentligen missvisande att detta steg ligger sist. Förbättringsarbete är en möjlighet till lärande. Det är viktigt att kontinuerligt både individuellt och tillsammans reflektera över arbetet. Fokusera både på resultatet av arbetet, det ni lär er om verksamheten och på arbetet i gruppen.

Ofta missas att fundera över hur gruppen jobbar tillsammans och tar sig an uppgifterna även om det kan vara mycket värdefullt för både upplevelsen av arbetet och resultatet. För att lärandet ska bli systematiskt är det viktigt att avsätta tid till att utvärdera och reflektera kring arbetet kontinuerligt. Fokusera gärna även på det som fungerar bra som ni vill fortsätta med.

När arbetet avslutas behöver gruppen tillsammans reflektera kring arbetet för att utvärdera och lära. Det är viktigt att ta sig tid att utvärdera även hur arbetet fungerat, inte bara resultaten av förbättringen.
Dessa frågor kan vara en bra utgångspunkt:

 1. Vad var uppgiften?
  • Vad tänkte/ville vi göra?
  • Vad gjorde vi?
 2. Vad hände?
 3. Varför blev det som det blev?
  • Vad fungerade bra?
  • Vad fungerade inte så bra och vilka var skälen till det?
 4. Vad lärde jag/vi oss?
  • Vad kunde varit mer effektivt?
  • Vad ska vi ändra till nästa gång?

Verktyg

Hittade du informationen du sökte?