Nyhetsbrev från Laboratoriemedicin

Här hittar du nyheter från Klinisk kemi, Transfusionsmedicin
och Klinisk patologi/cytologi.

2024

Kundmedelande Maj Pdf, 233.1 kB. - information inför sommaren.
Nyhetsbrev Maj Pdf, 152.8 kB. - Justerat referensintervall för kreatininrelaterade urinproteiner | Hantering av provmaterial | Märkning av provtagningskärl för F-Kalprotektin.
Nyhetsbrev April Pdf, 164 kB. - Koriogonadotropin | UROSCAN-studie | Externa prover för genetisk analys | Telefonnummer till Blodcentralen - Karlskrona |  Återrapportering av blodprodukter | Återlämnande av blodprodukter.
Kundmeddelande Mars Pdf, 223.4 kB. - Felmärkning av Natrium-Heparinrör (NH) med mörkblå kork
Nyhersbrev Februari Pdf, 161.3 kB. - referensintervall för Laktatdehydrogenas | Mottagningstid för prover för flödescytometrisk analys | provmängd för allergianalyser.
Nyhetsbrev Januari Pdf, 175.8 kB. - S-Fria Lätta Kedjor-Kappa och -Lambda, P-Etylenglykol, S-Tryptas läggs till i analyssortimentet | U-Protein HC byter namn | Uppdaterat analyspaket för U-Elfores.

2023

Nyhetsbrev December Pdf, 257.6 kB. - Förändringar i analyssortimentet för S-Allergener
Nyhetsbrev November Pdf, 146.9 kB. - Uppdaterat analyspaket för Ledvätskeundersökning
Nyhetsbrev Oktober Pdf, 145.7 kB. - Patologi och Cytologi: Palpabla punktioner, Region Kronoberg | Ny fixeringslösning benmärgar | Stängt på avdelningen för klinisk patologi och cytologi eftermiddag 26/10.
Nyhetsbrev Oktober Pdf, 191.2 kB. - Klinisk kemi: Uppdaterat referensintervall för CSV-celler | Nya paket för CSV-undersökning | Konsultationsremiss för CSV-Spektrofotometri utgår |Hållbarhetstid för S-PSA, total och S-PSA, fritt.
Nyhetsbrev September Pdf, 192.7 kB. - Ny analys Pt-FIB-4-score | Elektronisk beställning/svar för Flödescytometri | Provtagning efter kontraströntgen | Öppettider – Provtagningscentralen Karlskrona
Nyhetsbrev Juni Pdf, 189.5 kB. - Påminnelse gällande kapillärprovtagning | Samtycke kring överlämnade av provsvar | Godkända provtagningsrör, externa kunder
Nyhetsbrev Maj Pdf, 221.7 kB. - Information inför sommaren
Nyhetsbrev Mars Pdf, 139.1 kB. - Uppdaterat referensintervall för prostataspecifikt antigen (PSA) i serum
Nyhetsbrev Januari Pdf, 146.6 kB. - Elektronisk beställning/svar för S-/U-Proteinelektrofores | Uppdaterade svarsrutiner för urinteststickor | Påminnelse gällande allergianalyser tagna i kapillärrör

2022

Nyhetsbrev November Pdf, 470.6 kB. - Specialremiss Skåne/Malmö | Direktlänk från BoS till Analysportalen
Nyhetsbrev Oktober Pdf, 153.4 kB. - Elektronisk beställning/svar av analyser i dränvätska samt byte av provtagningsrör | Uppdatering av provtagningsrör för urinsediment | Förtydligande kring rörpost
Nyhetsbrev September Pdf, 140.2 kB. - Byte av provtagningsrör för kemianalyser i kroppsvätskor | Svett-test utgår
Nyhetsbrev April Pdf, 150.8 kB. - Uppdaterat referensintervall för Proteiner i serum
Nyhetsbrev Mars Pdf, 368.2 kB. - Serum till plasma
Nyhetsbrev Januari Pdf, 169.8 kB.

2021

Nyhetsbrev 2021 01 Pdf, 209.4 kB. Ny hematologiutrustning tas i bruk 16/3

2020

Nyhetsbrev 2020 01 Pdf, 388 kB. Ny analysplattform

2019

LABNytt 2019 01 Pdf, 128.7 kB. B-CRP, U-Densitet och S-Etanol
MB 20190118 Pdf, 80.8 kB. Influensa, snabbtest
LABNytt 2019 02 Pdf, 150.6 kB. PSA och sommaren 2019
LABNytt 2019 03 Pdf, 190.8 kB. Klinisk patologi och cytologi
LABNytt 2019 04 Pdf, 210.9 kB. Ny sänka-metod samt klinisk patologi och cytologi
LABNytt 2019 05 Pdf, 235.6 kB. Patologi och Cytologi samt Klinisk kemi
LABNytt 2019 06 Pdf, 192.9 kB. Nytt rör för P-Glukos


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?