Rikssår

RiksSår har utvecklats på Sårcentrum Blekinge som ett strukturerat verktyg för optimal sårbehandling med stora förbättringspotentialer.

Resultat har visat att noggrann diagnostik och förbättrad behandling har lett till sjunkande förekomst av svårläkta sår, minskad behandlingstid och betydande kostnadsreduktion, som i Blekinge blev 7 miljoner kronor per år (150 000 invånare).

Registret stöds av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Region Blekinge. Det är kostnadsfritt att använda registret.

Varför finns Rikssår?

Syftet med Rikssår är att svårläkta sår tillförsäkras en strukturerad diagnostik och behandling

  • att påvisa läkningstid i klinisk praxis i relation till diagnos och behandling
  • att identifiera riskfaktorer för utebliven eller fördröjd sårläkning
  • att medverka till rationell antibiotikabehandling
  • att medverka till adekvat smärtbehandling
  • att påvisa livsstilsfaktorernas betydelse för sårläkningen
  • att bidra till lokal kvalitetsutveckling
  • att genomföra kliniskt patientnära forskning

Rikssår används i den dagliga kliniska verksamheten och registeruppgifterna utgör en ovärderlig databas för kvalitetsförbättring och forskning i ämnet sårläkning.

Mer information finns på den här sidan, www.rikssar.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?