Medlemmar

Läkemedelskommittén

 • Anna Janson, familjeläkare, ordförande
  anna.janson@regionblekinge.se
 • Olivia Frånberg, vice ordförande, apotekare
 • Monica Witt, sekreterare
 • Rebecca Ruben, familjeläkare (fl)
 • Ida Andersson Postek (tf RR)
 • Carina Lind, distriktssköterska
 • Elzbieta Kaszuba, familjeläkare
 • Marie Håkansson, Koncerncontroller
 • Marcus Svennerud, överläkare
 • Amer Mousa, överläkare
 • Peter Valverius, chefläkare 
 • Marie Sjöberg, Verksamhetschef
 • Katarina Losell, MAS Ronneby
 • Pontus Larsson, övertandläkare
 • Anna Westrup, överläkare

Adjungerade

 • Olof Blivik, verksamhetschef 

Läkemedelskommitténs sekretariat 

Läkemedelskommitténs sekretariat är förlagt till Wämö Center Karlskrona.

Terapigrupper 

Läkemedelskommitténs arbete förbereds i stor utsträckning genom för närvarande tio terapigrupper:

Andningsorganen och öron

 • Caroline Servin, överläkare, Barn- och ungdomskliniken
 • Elisabeth Witte, sektionsledare, Lungmottagningen
 • Magnus Petersson, överläkare, Medicinkliniken
 • Anna Sander, astma/KOL sköterska, Nättraby vårdcentral
 • Anna Fröborg, St-läkare, Öronkliniken
 • Ida Sigsäter, ST-läkare, Nättraby vårdcentral
 • Jonas Röman, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Diabetes, endokrinologi och hematologi

 • Dorota de Laval, överläkare, Medicinkliniken, ordförande
  dorota.de-laval@regionblekinge.se
 • Anna-Karin Cullin, familjeläkare, Hälsohuset Karlskrona
 • Barbara Jasna, överläkare, Medicinkliniken
 • Carina Lind, diabetessköterska, Ronneby vårdcentral
 • Kristina Lindberg, sjuksköterska, Medicinkliniken
 • Bela Cseke, överläkare, Medicinkliniken
 • Stephan Schuhmeier, Apotekare BLS apotek

Gynekologi/urologi

 • Amer Mousa, överläkare, Kirurgkliniken
 • Linda Skoglund, Familjeläkare, Wämö vårdcentral
 • Ulrika Plessen, barnmorska, Ungdomsmottagningen
 • Susanne Nilsson, barnmorska, Kvinnokliniken
 • Denise Kling, ST-läkare, Kvinnokliniken
 • Jonas Röman, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hjärta och kärl

 • Maria Främby, överläkare, Thoraxcentrum, ordförande
  maria.framby@regionblekinge.se
 • Elzbieta Kaszuba, familjeläkare, Samaritens vårdcentral
 • Carl Thorsén, överläkare, Thoraxcentrum
 • Martina Persson, familjeläkare, Samaritens vårdcentral
 • Lena Olsson, apotekare, Avd. för hälso- och sjukvårdsstyrning
  Region Skåne

Infektion

 • Olof Blivik, verksamhetschef, Infektionskliniken, ordförande
  olof.blivik@regionblekinge.se
 • Rebecca Ruben, familjeläkare, Jämjö (fl)
 • Karin Andersson, apotekare,
  Enheten för kvalitet och utveckling (fl)

Mun, mage och tarm

 • Jonas Röman, apotekare, ordförande tf
 • Agnieska Wagner, överläkare, Medicinkliniken
 • Alexander Juth Karlsson, ST-läkare, Kirurgkliniken
 • Pontus Larsson, övertandläkare, Specialisttandvården
 • Rebecca Ruben, familjeläkare, Jämjö vårdcentral (fl)
 • Ida Andersson Postek, familjeläkare, Trossö vårdcentral

Neurologi

 • Marcus Svennerud, överläkare, Medicinkliniken, ordförande
  marcus.svennerud@regionblekinge.se
 • Fredrik Kling, ST-läkare, Hälsohuset Karlskrona
 • Evelina Kask Ogenblad, specialistläkare, Medicinkliniken
 • Mia Olsson Engman, överläkare, Barn- och ungdomskliniken
 • Olivia Frånberg, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Psykiatri

 • Peter Valverius, överläkare, Psykiatri/Habilitering, ordförande
  peter.valverius@regionblekinge.se
 • Juraj Mikulas, specialistläkare, Psykiatri/Habilitering
 • Simona Petrovici, överläkare, Länsgemensam psykiatri
 • Zofia Rys, familjeläkare Kallinge vårdcentral
 • Katharina Pavulans, överläkare Barn- och ungdoms psykiatri
 • Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling

Smärta

 • Olivia Frånberg, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling
  olivia.franberg@regionblekinge.se
 • Anna Servin, specialistläkare, Ortopedkliniken
 • Jacob Sandberg, ST-läkare, Jämjö vårdcentral
 • Margareta Skajvik, familjeläkareläkare, Rödeby vårdcentral
 • Sergio Arauso Alonso, specialistläkare,
  Geriatrik och palliativmedicin
 • Marie Sjöberg, verksamhetschef, palliativmedicin

Ögon, hud och sår

 • Hanna Wickström, familjeläkare, Sårcentrum, Vårdcentralen Sölvesborg
 • Martin Andersson, överläkare, Ögonkliniken
 • Mihalela Astefanoaie, specialistläkare, Infektions- och hudkliniken
 • Olivia Frånberg, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?