Medlemmar

Läkemedelskommittén

 • Anna Janson, familjeläkare, ordförande
  anna.janson@regionblekinge.se
 • Olivia Frånberg, vice ordförande, apotekare
 • Monica Witt, sekreterare
 • Boel Jönsson, familjeläkare
 • Carina Lind, distriktssköterska
 • Elzbieta Kaszuba, familjeläkare
 • Karin Andersson, apotekare
 • Marcus Svennerud, överläkare
 • Amer Mousa, överläkare
 • Peter Valverius, chefläkare 
 • Marie Sjöberg, Verksamhetschef
 • Katarina Losell, MAS Ronneby

Adjungerade

 • Christina Botvid, överläkare
 • Monica Palmö, verksamhetschef
 • Olof Blivik, verksamhetschef 

Läkemedelskommitténs sekretariat 

Läkemedelskommitténs sekretariat är förlagt till Wämö Center Karlskrona.

Terapigrupper 

Läkemedelskommitténs arbete förbereds i stor utsträckning genom för närvarande tio terapigrupper:

Andningsorganen och öron

 • Christina Botvid, överläkare, Barn- och ungdomskliniken, ordförande
  christina.botvid@regionblekinge.se
 • Anna Lövgren, ST-läkare, Kallinge vårdcentral
 • Elisabeth Witte, sektionsledare, Lungmottagningen
 • Magnus Petersson, överläkare, Medicinkliniken
 • Maria Carlsson, distriktssköterska, Jämjö vårdcentral
 • Anna Fröborg, St-läkare, Öronkliniken
 • Jonas Röman, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Diabetes, endokrinologi och hematologi

 • Dorota de Laval, överläkare, Medicinkliniken, ordförande
  dorota.de-laval@regionblekinge.se
 • Anna-Karin Cullin, familjeläkare, Hälsohuset Karlskrona
 • Barbara Jasna, överläkare, Medicinkliniken
 • Carina Lind, diabetessköterska, Ronneby vårdcentral
 • Kristina Lindberg, sjuksköterska, Medicinkliniken
 • Bela Cseke, Överläkare, Medicinkliniken
 • Lena Olsson, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Gynekologi/urologi

 • Bodil Ehn, överläkare, Kvinnokliniken, ordförande
  bodil.ehn@regionblekinge.se
 • Amer Mousa, överläkare, Kirurgkliniken
 • Linda Skoglund, ST- läkare, Wämö vårdcentral
 • Sarah Karlsson, barnmorska, Ungdomsmottagningen
 • Susanne Nilsson, barnmorska, Kvinnokliniken
 • Jonas Röman, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hjärta och kärl

 • Maria Främby, överläkare, Thoraxcentrum, ordförande
  maria.framby@regionblekinge.se
 • Carl-Magnus Pripp, överläkare , Thoraxcentrum
 • Elzbieta Kaszuba, familjeläkare, Samaritens vårdcentral
 • Carl Thorsén, Överläkare/Kardiolog, Thoraxcentrum
 • Lena Olsson, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling

Infektion

 • Olof Blivik, verksamhetschef, Infektionskliniken, ordförande
  olof.blivik@regionblekinge.se
 • Rebecca Ruben, familjeläkare, Jämjö
 • Karin Andersson, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Mun, mage och tarm

 • Jonas Röman, apotekare, ordförande tf
 • Agnieska Wagner, överläkare, Medicinkliniken
 • Elin Branje, ST-läkare, Kirurgkliniken
 • Monica Palmö, övertandläkare, Specialisttandvården
 • Rebecca Ruben, Familjeläkare, Jämjö vårdcentral
 • Jonas Röman, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Neurologi

 • Marcus Svennerud, överläkare, Medicinkliniken, ordförande
  marcus.svennerud@regionblekinge.se
 • Carina Gunnarsson, sjuksköterska, Medicinkliniken
 • Fredrik Kling, ST-läkare, Hälsohuset Karlskrona
 • Evelina Kask Ogenblad, Specialistläkare, Medicinkliniken
 • Mia Olsson Engman, överläkare, Barn- och ungdomskliniken
 • Olivia Frånberg, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Psykiatri

 • Peter Valverius, överläkare, Psykiatri/Habilitering, ordförande
  peter.valverius@regionblekinge.se
 • Boel Jönsson, familjeläkare, Vårdcentralen Brunnsgården
 • Juraj Mikulas, specialistläkare, Psykiatri/Habilitering
 • Simona Petrovici, Överläkare, Länsgemensam psykiatri
 • Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling

Smärta

 • Olivia Frånberg, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling
  olivia.franberg@regionblekinge.se
 • Anna Servin, specialistläkare, Ortopedkliniken
 • Jacob Sandberg, ST-läkare, Jämjö vårdcentral
 • Margareta Skajvik, ST-läkare, Jämjö vårdcentral
 • Sergio Arauso Alonso, specialistläkare,
  Geriatrik och palliativmedicin

Ögon, hud och sår

 • Hanna Wickström, familjeläkare, Sårcentrum, Vårdcentralen Sölvesborg
 • Inger Berndtsson, överläkare, Ögonkliniken
 • Mihalela Astefanoaie, specialistläkare, Infektions- och hudkliniken
 • Olivia Frånberg, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling
Hjälpte informationen på sidan dig?