Medlemmar

Läkemedelskommittén

 • Anna Janson, familjeläkare, ordförande
  anna.janson@regionblekinge.se
 • Helena Ringborn, tillträdande ordförande
 • Olivia Frånberg, vice ordförande, apotekare
 • Monica Witt, sekreterare
 • Rebecca Ruben, familjeläkare
 • Carina Lind, distriktssköterska
 • Elzbieta Kaszuba, familjeläkare
 • Marcus Svennerud, överläkare
 • Peter Valverius, chefläkare 
 • Marie Sjöberg, Verksamhetschef
 • Emelie Svensson, MAS Karlskrona
 • Pontus Larsson, övertandläkare
 • Anna Westrup, överläkare
 • Jacob Sandberg, familjeläkare
 • Margareta Fransson, e-hälsosamordnare
 • Hanna Justad, apotekare

Adjungerade

 • Olof Blivik, verksamhetschef
 • Karin Andersson, apotekare

Läkemedelskommitténs sekretariat 

Läkemedelskommitténs sekretariat är förlagt till Wämö Center i Karlskrona.

Terapigrupper 

Läkemedelskommitténs arbete förbereds i stor utsträckning genom för närvarande tio terapigrupper:

Andningsorganen och öron

 • Ida Sigsäter de Neergaard , ST-läkare, Nättraby vårdcentral, ordförande
  ida.sigsaterdeneegaard@regionblekinge.se
 • Caroline Servin, överläkare, Barn- och ungdomskliniken
 • Elisabeth Witte, sektionsledare, Lungmottagningen
 • Anna Sander, astma/KOL sköterska, Nättraby vårdcentral
 • Anna Fröborg, ST-läkare, Öronkliniken
 • Martin Johansson, ST-läkare, Nättraby vårdcentral
 • Linn Svensson, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Diabetes, endokrinologi och hematologi

 • Dorota de Laval, specialistläkare, Lyckeby vårdcentral, ordförande
  dorota.de-laval@regionblekinge.se
 • Anna-Karin Cullin, familjeläkare, Hälsohuset Karlskrona
 • Barbara Jasna, överläkare, Medicinkliniken
 • Carina Lind, diabetessköterska, Ronneby vårdcentral
 • Bela Cseke, överläkare, Medicinkliniken
 • Rebecca Ruben, familjeläkare, Jämjö
 • Hanna Justad, apotekare Enheten för kvalitet och utveckling

Gynekologi/urologi

 • Linda Skoglund, Familjeläkare, Wämö vårdcentral
 • Ulrika Plessen, barnmorska, Ungdomsmottagningen
 • Susanne Nilsson, barnmorska, Kvinnokliniken
 • Denise Kling, ST-läkare, Kvinnokliniken
 • Istvan Jambor, överläkare, Kirurgkliniken
 • Jonas Röman, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hjärta och kärl

 • Maria Främby, överläkare, Thoraxcentrum, ordförande
  maria.framby@regionblekinge.se
 • Elzbieta Kaszuba, familjeläkare, Sölvesborgs vårdcentral
 • Carl Thorsén, överläkare, Thoraxcentrum
 • Martina Persson, familjeläkare, Samaritens vårdcentral
 • Marko Micic, ST-läkare, Thoraxcentrum
 • Lena Olsson, apotekare, Avd. för hälso- och sjukvårdsstyrning
  Region Skåne

Infektion

 • Olof Blivik, verksamhetschef, Infektionskliniken, ordförande
  olof.blivik@regionblekinge.se
 • Rebecca Ruben, familjeläkare, Jämjö
 • Karin Andersson, apotekare,
  Enheten för kvalitet och utveckling

Mun, mage och tarm

 • Jonas Röman, apotekare, ordförande tf
 • Alexander Juth Karlsson, ST-läkare, Kirurgkliniken
 • Pontus Larsson, övertandläkare, Specialisttandvården
 • Zahraa Al-Bejawi Länk till annan webbplats.överläkare, Medicinkliniken, Karlskrona
 • Johanna Söderström, familjeläkare, Jämjö vårdcentral

Neurologi

 • Marcus Svennerud, överläkare, Medicinkliniken, ordförande
  marcus.svennerud@regionblekinge.se
 • Fredrik Kling, ST-läkare, Hälsohuset Karlskrona
 • Evelina Kask Ogenblad, specialistläkare, Medicinkliniken
 • Mia Olsson Engman, överläkare, Barn- och ungdomskliniken
 • Halah Adil, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Psykiatri

 • Peter Valverius, överläkare, Psykiatri/Habilitering, ordförande
  peter.valverius@regionblekinge.se
 • Juraj Mikulas, specialistläkare, Psykiatri/Habilitering
 • Simona Petrovici, överläkare, Länsgemensam psykiatri
 • Zofia Rys, familjeläkare Kallinge vårdcentral
 • Silke Meyer, överläkare Barn- och ungdoms psykiatri
 • Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling

Smärta

 • Olivia Frånberg, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling
  olivia.franberg@regionblekinge.se
 • Sergio Arauso Alonso, specialistläkare, Geriatrik och palliativmedicin
 • Marie Sjöberg, verksamhetschef, palliativmedicin
 • Jacob Sandberg, familjeläkare, Jämjö vårdcentral
 • Kerstin Nordbeck, ST-läkare, Ortopedkliniken

Ögon, hud och sår

Hud och aktiv sårläkning

 • Hanna Wickström, familjeläkare, Sårcentrum, Vårdcentralen Sölvesborg
 • Mihalela Astefanoaie, specialistläkare, Infektions- och hudkliniken
 • Halah Adil, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

  Ögon
 • Martin Andersson, överläkare, Ögonkliniken
 • Hanna Justad, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Läkemedel och miljö

 • Evelina Kask Ogenblad, ordf., specialistläkare neurologi, Medicinkliniken evelina.kaskogenblad@regionblekinge.se
 • Olivia Frånberg apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling
 • Anna Janson allmänläkare, Nättraby VC
 • Peter Valverius chefläkare psykiatri
 • Ann Åkerman barnmorska, Ungdomsmottagning
 • Gerthi Persson folkhälsostrateg, Enheten för kvalitet och utveckling
 • Magnus Strand miljöstrateg, Affärsavdelningen
 • Fredrik Nilsson överläkare, Anestesikliniken
 • Eva Lindqvist överläkare Infektionskliniken
 • Lis Blückert miljöstrateg, Miljö och hållbarhetsfunktionen
 • Denise Kling ST-läkare Kvinnokliniken
 • Vakant BLS apotek
Hittade du informationen du sökte?