Art Mesh Ronneby Konsthall Kulturcentrum

Kulturella och kreativa branscher

Kulturella och kreativa branscher är viktiga ur flera aspekter, det handlar om utveckling av såväl indivi­der, som företag, samhällsstrukturer och platsens attraktivitet. Kulturen har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i samverkan med andra politikområden, som i detta fall näringspolitik.

SPOK Blekinge

SPOK Blekinge finns för att förenkla för formgivare och designers i länet att hitta lokala tillverkningsmöjligheter och stimulera till utveckling av konst och design i gamla och nya material - allt från slöjd till industri. SPOK Blekinge drivs av Region Blekinge i samarbete med Techtank.

Under våren 2021 lanserades och testades SPOK-konceptet i Blekinge för första gången. Detta genom att åtta företag i länet inom form och design deltog i en gemensam SPOK kollektion. Kollektionen har exponerats på ett flertal ställen i Blekinge, internationella designfestivalen Southern Sweden design days i Malmö och på Formex-mässan i Stockholm.
Läs mer om SPOK här.

Designa & utveckla produkter till Blekinge museums museibutik

Älskar du Blekinge, historiska föremål, gamla berättelser och traditionellt hantverk?
Har du formstarka idéer kring produktutveckling, hållbar konsumtion, innovativa samarbeten
och spännande materialval?
Blekinge museum och Region Blekinge erbjuder nu formutövare med kreativa idéer att med projektmedel skapa nya produkter för försäljning i Blekinge museums butik. 14 formutövare erbjuds 10 000 kr vardera för att under våren ta fram en produktprototyp inom SPOK Blekinge.

Välkommen på en digital inspirationsträff med Blekinge museum onsdagen den 7 februari kl 17.00.
Här får du mer information om projektet och inspiration till teman, föremål, berättelse och mönster att jobba vidare med!
Träffen hålls via TEAMS, följ länken här. Länk till annan webbplats.

Cross Innovation Southern Sweden

Projektet Cross Innoavation Southern Sweden syftar till snabba på innovationsprocesser och hitta nya lösningar på framtidens utmaningar genom att använda de kompetenser som finns inom de kulturella och kreativa näringarna.

Läs mer om Cross Innovation Southern Sweden här.

Made in Blekinge

Som en del i det strategiska utvecklingsarbetet med kulturella och kreativa näringar har Region Blekinge och Almi utvecklat ett koncept inom ramen för Business Blekinge som syftar till ökad samverkan mellan små- och medelstora bolag. Genom samlingsmontern Made in Blekinge kan bolagen exponera sig tillsammans på olika mässor lokalt och globalt. Initiativet är i sin linda och utvecklas vidare efterhand.

Aktuella erbjudande

Blekinge erbjuder särskilda utvecklingsmöjligheter för individer och företag verksamma inom kulturella och kreativa näringar. Nedan hittar du information om aktuella erbjudanden.

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom området

Ni som är verksamma inom kulturella och kreativa branscher ska uppleva att det finns goda möjligheter att verka och växa just här i Blekinge. Och det finns olika möjligheter att få stöd genom Region Blekinge och våra samarbetspartners. Vi erbjuder löpande information, nätverksträffar, intressanta seminarier och utbildningstillfällen. För att kunna ta del av dessa erbjudanden och fortsatt kontakt ber vi dig att registrera din mail.

Registrera din mail och få fortsatt information Länk till annan webbplats.

Projektmedel för kulturella och kreativa branscher 2021-2024

Nu finns möjlighet att söka projektmedel för att stärka och utveckla kulturella- och kreativa branscher i Blekinge. Projektet ska kopplas till något av utvecklingsområdena i Handlingsplanen för kulturella och kreativa branscher, se dokument längre ner på sidan.

Projektmedel är möjligt att söka via minansokan.se ”KKN Blekinge 2.0” under perioden 2021-06-08 - 2024-01-31. Läs mer här.

Inför en projektansökan, ta en första kontakt med Hanna Nilsson eller Görel Abramsson.

Driver du idag delprojekt och vill ansöka om utbetalning hänvisar vi till minansökan.se Länk till annan webbplats. och bilagor som finns på sidan Företagsstöd och finansiering. Vid frågor kontakta Svetlana Sukhova.

Kriterier för att driva delprojekt:

  • Delprojektet ska passa in under något utav de utvecklingsområden som finns definierade i utvecklingsplanen.
  • Delprojektet ska leverera mot ett eller flera mål i projektet ”Utveckling av kulturella och kreativa branscher i Blekinge”
  • Föreningar och organisationer kan söka, dock ej företag.
  • Sökbara medel är 50 procent av totala kostnader.
  • Minsta sökbara summan är 50 000 kr.

Region Blekinges företagsstöd

Region Blekinge erbjuder möjlighet till företagsstöd. Stöden ska hjälpa länets företag att skapa en långsiktig lönsamhet och utveckling. Det finns flera olika typer av stöd som exempelvis mikrobidrag, stöd till konsulttjänster och affärsutvecklingscheckar. Läs mer om företagsstöden.

Handlingsplan för kulturella och kreativa branscher

Handlingsplanen för kulturella och kreativa branscher syftar till att Blekinge på ett systematiskt sätt bättre ska tillvarata den potential och kapacitet som finns inom kulturella och kreativa branscher och möjligheterna som utveckling inom denna näring medför. Handlingsplanen är ett prioriteringsverktyg och vänder sig till kultur-och näringspolitisk regional och lokal verksamhet, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, akademin, kulturverksamheter samt näringsliv.

Det övergripande mål är att entreprenörer inom kulturella och kreativa branscher ska uppleva att det finns goda förutsättningar att verka och växa i Blekinge. Till handlingsplanen finns ett samlingsprojekt som möjliggör för aktörer att själva driva de frågor som de anser viktiga för måluppfyllelse inom respektive utvecklingsområde.

Handlingsplanen för kulturella och kreativa branscher i Blekinge gäller mellan 2023-2030.

Kulturella och kreativa branscher på 3 minuter

Toppbilden är ett verk av konstnären Haidar Mahdi som samarbetar med Karlshamns baserade företaget Sculptur. Konstverket producerades i samband med projektet Art Mesh – experimentella samarbeten mellan konstnärer och industrier i Blekinge, som initierats av Konst i Blekinge/Region Blekinge med stöd från Kulturrådet.
Foto: Anders Bergön

Hittade du informationen du sökte?