Lampa formad som en spiral

Innovation

För att skapa innovation måste en eller flera människor våga, vilja och kunna tänka nytt. Innovation är avgörande för hållbar tillväxt och välfärd.

Blekinges regionala innovationsstrategi är framtagen utifrån målsättningarna i insatsområde arbetsliv i den regionala utvecklingsstrategin. En innovationsstrategi för Blekinge är också Blekinges regionala tolkning av den nationella innovationsstrategin som i sin tur bygger på EU:s tillväxtstrategi; EU 2020.

Blekinges innovationsstrategi är en regional strategi, som visar vår riktning och vad vi vill satsa på. Vi vill nå vår fulla potential, bygga på det vi har, stärka och utveckla. Tillsammans.
Blekinge - A region on a Mission.

Grundläggande utbildning i innovation och smart specialisering

Termer som smart specialisering, S3 och innovation förklaras på ett lätt och enkelt sätt. Nu lanseras en digital kurs som är ett verktyg för att lättare förstå innovationsarbetet i Blekinge.

Blekinge ligger i framkant när det gäller att jobba med innovation på nya sätt, vilket är absolut nödvändigt för att kunna hantera dagens stora komplexa samhällsutmaningar, till exempel klimatfrågan. Vi har byggt upp en enkel plattform där aktörerna i innovationsekosystemet utifrån Blekinges perspektiv berättar om innovation och varför vi ska arbeta med innovation utifrån komplexa samhällsutmaningar.

För att gå kursen, klicka här Länk till annan webbplats.

Blekinges innovationsstrategi för smart specialisering

Smart specialisering handlar om att koncentrera insatser till ett fåtal tematiska områden, så kallade specialiseringar. Detta är vanligtvis områden som kännetecknas av ett produktivt näringsliv, innovationshöjd och framtidspotential. Områdena kan vara sedan länge etablerade men kan också vara utvecklingsområden under uppbyggnad.

Läs mer

Hittade du informationen du sökte?