Fartyg

Blekinges strategi för smart specialisering

Smart specialisering handlar om att koncentrera insatser till ett fåtal tematiska områden, så kallade specialiseringar. Detta är vanligtvis områden som kännetecknas av ett produktivt näringsliv, innovationshöjd och framtidspotential. Områdena kan vara sedan länge etablerade men kan också vara utvecklingsområden under uppbyggnad.

Syftet med Blekinges smarta specialisering är att bibehålla och stärka vår goda produktivitet samt möta utmaningar kopplat till vår ogynnsamma branschstruktur och låga sysselsättningsgrad. I ett framtidsperspektiv är det också avgörande att vi aktiverar Blekinges potential i att vara med och ta fram lösningar på dagens och morgondagens hållbarhetsutmaningar.

Tre specialiseringar

Blekinges arbete med smart specialisering landar i tre huvudsakliga specialiseringsområden. Genom att mobilisera inom dessa specialiseringar så kan vi skapa förutsättningar för utveckling och spets samtidigt som de insatser som görs kan få spridningseffekter även till andra områden.

Samtliga tre specialiseringar har på olika sätt betydelse för varandra och ambitionen är att öka korskopplingar mellan områdena i syfte att utveckla nya innovationsområden.

  1. Smart industri – formningsteknologi och marin teknik
  2. Tech - digitalisering och smartare samhällen
  3. Missions - med fokus på samhällets utmaningar
Hittade du informationen du sökte?