Två barn som leker vid en strand. I bakgrunden syns en man och en kvinna som går mot barnen.

Besöksnäring

Region Blekinge har det strategiska utvecklingsansvaret för Blekinges besöksnäring. Arbetet sker i nära samverkan med länets kommuner och genom det samägda marknadsföringsbolaget Visit Blekinge Länk till annan webbplats..

Besöksnäringen är en stor tillgång för Blekinges utveckling och attraktionskraft, både i städer, landsbygds-, skogs- och skärgårdsmiljöer. Det är viktigt att besöksnäringen utvecklas på ett hållbart sätt och genomsyras av de globala hållbarhetsmålen samt de nationella miljökvalitetsmålen. Med Blekinges unika egenskaper finns goda förutsättningar att fortsätta utveckla näringen utan att kompromissa med ovan nämnda mål.

UNWTO (World Tourism Organization) har tagit fram en definition av turism, som lyder enligt följande: turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning under kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra personliga syften.

Det finns ingen given definition av begreppet besöksnäring, men begreppet används ofta som komplement till turism och syftar till de aktörer som genererar turismkonsumtion enligt TSA (Tourism Satellite Account), dvs: handel, boende, restaurang, flyg, resebyråer, färja/fartyg, kultur, tåg, vägtransporter, uthyrning/hyrbil, och sport/aktiviteter.

Nuvarande besöksnäringsstrategin är ute på remiss och ny plan förväntas träda i kraft 2024.

Remiss: Besöksnäringsstrategi Blekinge 2030

Regionala Utvecklingsnämnden i Region Blekinge har beslutat att revidera den nuva­rande besöksnäringsstrategin. Visit Blekinge tilldelades uppdraget, att i samarbete med Region Blekinge genomföra revideringen.

Remissversionen har arbetats fram i bred dialog med intressenter från samtliga sektorer, detta i form av workshops, dialogmöten, strategisk fördjupingsgrupp, stormöten och styrgrupp. Dialogerna utgör en betydande del avseende en gemensam bild av nuläge, det önskade läget och vägen dit. Extern konsult har anlitats för trendspaning och facilitering av delar i processen.

Allt material finns samlat på Visit Blekinges webb på nedan länk tillsammans med information kring hur ni lämnar in ert remissvar.

Läs mer om hur ni svarar på remissen här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?