Två barn som leker vid en strand. I bakgrunden syns en man och en kvinna som går mot barnen.

Besöksnäring

Region Blekinge har det strategiska utvecklingsansvaret för Blekinges besöksnäring. Arbetet sker i nära samverkan med länets kommuner och genom det samägda marknadsföringsbolaget Visit Blekinge Länk till annan webbplats..

Besöksnäringen är en stor tillgång för Blekinges utveckling och attraktionskraft, både i städer, landsbygds-, skogs- och skärgårdsmiljöer. Det är viktigt att besöksnäringen utvecklas på ett hållbart sätt och genomsyras av de globala hållbarhetsmålen samt de nationella miljökvalitetsmålen. Med Blekinges unika egenskaper finns goda förutsättningar att fortsätta utveckla näringen utan att kompromissa med ovan nämnda mål.

UNWTO (World Tourism Organization) har tagit fram en definition av turism, som lyder enligt följande: turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning under kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra personliga syften.

Det finns ingen given definition av begreppet besöksnäring, men begreppet används ofta som komplement till turism och syftar till de aktörer som genererar turismkonsumtion enligt TSA (Tourism Satellite Account), dvs: handel, boende, restaurang, flyg, resebyråer, färja/fartyg, kultur, tåg, vägtransporter, uthyrning/hyrbil, och sport/aktiviteter.

Nuvarande besöksnäringsstrategin är under revidering och ny plan förväntas träda i kraft 2024.

CoTourism

Region Blekinge initerar och äger projekt för att utveckla och stödja Blekinges besöksnäring. Projektet CoTourism drivs av Visitblekinge och är till för att stötta företag i regionens besöksnäring. I projektet erbjuds hjälp inom digitalisering och hållbar produktutveckling. Alla insatser är fristående och kostnadsfria för företag.

För mer information maila: lotta@visitblekinge.

Läs mer om CoTourism här

Hittade du informationen du sökte?