Ta dig tid att vila och slå dig ner i grönskan och njut av utsikten. Ryssberget, Sölvesborg. Foto: Niklas Kämpargård.

Blekinges regionala leder

Det vackra kustlandskapet med närhet till mellanbygdens- och skogsbygdens djupa skogar bjuder på fantastiska möjligheter att uppleva natur, djur och vattendrag. Bortsett från en lång och vacker kustlinje består Blekinge av mängder av sjöar och andra vattendrag omgärdade av ädellövskog, produktionsskog, åkermark och beteshagar.

Region Blekinge är huvudman för de regionala lederna där samtliga kommuner, Länsstyrelsen, Visit Blekinge och biosfärområdet Blekinge Arkipelag samverkar för att skapa tydliga rutiner och goda förutsättningar för boende och besökare att upptäcka Blekinges fina natur. Bortsett från infrastruktur ger lederna också goda förutsättningar för en levande landsbygd och en god folkhälsa.

ARK56

ARK56 - länkade kustleder i Blekinge Arkipelag består av åtskilliga mil med vandrings- cykel-, kajak- och segelleder i biosfärområdet Blekinge Arkipelag som täcker hela kustlinjen i Sveriges sydligaste skärgård. Lednätverket består av sexton olika nav (startpunkter) där man kan byta färdsätt och enkelt ta del av varierande service. Flera nav går att nå med kollektivtrafik och det finns ofta toalett, boende och andra faciliteter som förenklar naturupplevelsen.

Läs mer på ark56:s webbplats Länk till annan webbplats.

Blekingeleden

Blekingeleden sträcker sig från Sölvesborg i väster till Bröms i nordost och består av 27 mil vandringsled uppdelat på 15 olika etapper. Flera etappstarter/etappmål går att nå med kollektivtrafik och det finns vindskydd, toalett och sopsortering längs de olika etapperna. På flera platser kan man bo på hotell, pensionat, B&B eller i stuga.

Givetvis kan man också tälta längs Blekingeleden och det finns vattenposter längs i princip alla vandringsetapper. Vattenutkastare och sopsortering är i drift mellan 1 maj och mitten av oktober, gärna längre när vädret är bra och förutsättningarna goda.

Läs mer på blekingeledens webbplats Länk till annan webbplats.

Sydostleden

Sydostleden är en nationell cykelled som går mellan skånska Simrishamn och Växjö i Småland. Sydostleden passerar Sölvesborgs, Karlshamns och Olofströms kommuner och ger besökaren fina möjligheter att njuta av det variationsrika Blekingska landskapet. Sydostleden knyter an till Sydkustleden i Simrishamn och sedan Kattegattleden i Helsingborg vilket innebär att man kan cykla hela vägen från Göteborg till Växjö eller vice versa och njuta av Blekinges fina cykelvägar längs leden. Kombinera gärna med en cykeltur längs ARK56 och njut av fina förutsättningar i kustbandet.

Läs mer på Sydostledens webbplats Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?