Man som målar på en skärm

Näringsliv

Ett viktigt uppdrag för Region Blekinge är att stärka och utveckla näringslivet i regionen.

Vi gör det genom att ta initiativ till och fånga upp idéer till projekt som kan utveckla branscher och företag, inspirera till ökat entreprenörskap, förbättra förutsättningarna att starta och driva företag samt attrahera företag och expansionsinvesteringar till Blekinge.

Samverkan är grunden för att klara uppdraget. Vår ambition är att arbeta över kommun- och regiongränser och därmed sätta företagen i centrum. Konkurrenterna är inte våra grannar – konkurrensen är global.

Business Blekinge - where life and business grow together

Business Blekinge syftar till att ge företag i Blekinge förmåga att börja med eller öka sina internationella affärer samt driva internationella investeringar och expansionsinvesteringar till Blekinge. Business Blekinge är en regional partner till Business Sweden. Att vara regional partner innebär tillgång till Business Swedens spetskompetens, service och globala nätverk. 

Business Blekinge är ett samarbete mellan länets fem kommuner och Region Blekinge. Arbetet bedrivs i samverkan med länsstyrelsen, högskola, kluster och science parks.

Kan vi hjälpa dig vidare med att utevckla dina internationella affärer?

Har du en idé om investeringsmöjligheter i Blekinge?

Kontakta Business Blekinge via länken nedan.

Läs mer på Business Blekinges webbsida Länk till annan webbplats.

Regional Exportsamverkan Blekinge

Regional Exportsamverkan Blekinge är ett samarbete mellan flera organisationer som arbetar för att fler små- och medelstora företag som vill öka sin förmåga att exportera får den rådgivning och finansiering som de behöver.

Med skräddarsydda lösningar utifrån företagens enskilda behov ger vi stöd och hjälp för att du som företagare i Blekinge ska lyckas med dina exportsatsningar. Vi ger stöd genom kunskap om marknader, lagstiftning och finansiering. Tillsammans erbjuder vi utbildningar och kontaktytor för att ditt företag ska kunna initiera eller vidareutveckla din exportverksamhet.

Verksamts matchningstjänst - kontaktvägar till rådgivning och finansiering till företag

Genom matchningstjänsten på verksamt.se hittar företagare aktiviteter, utbildningar och annan viktig information från såväl länets aktörer som myndigheter. Välj hitta rådgivning och finansiering för att söka efter relevanta aktiviteter för just ditt företag.

Verksamt.se drivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket som en del av myndighetssamarbetet Starta och driva företag.

Verksamt.se Länk till annan webbplats.

Region Blekinges företagsstöd

Region Blekinge erbjuder möjlighet till företagsstöd. Stöden ska hjälpa länets företag att skapa en långsiktig lönsamhet och utveckling. Det finns flera olika typer av stöd som exempelvis mikrobidrag, stöd till konsulttjänster och affärsutvecklingscheckar. Läs mer om företagsstöden

Hittade du informationen du sökte?