Projektmedel för kulturella och kreativa näringar 2021-2024

Nu finns möjlighet att söka projektmedel för att stärka och utveckla kulturella och kreativa näringar i Blekinge.

Projektet ska kopplas till insatsområde arbetsliv i den regionala utvecklingsstrategin, samt vilje-inriktningar i den regionala Kulturplanen och något av utvecklingsområdena i Utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar i Blekinge.

Ansökan ”KKN Blekinge 2.0”

Du söker via minansokan.se ”KKN Blekinge 2.0” under perioden 2021-06-08 - 2024-01-31. Första beredningstillfället öppnar 8 juni. Innan du skickar in ansökan vill vi att du kontaktar projektkontoret för rådgivning och stöd. Läs mer här Öppnas i nytt fönster.

Beredningstillfälle 1 - Ansökan stängd

Inriktning: Öppen utlysning

Målgrupp: Insatsen ska bidra till att stärka möjligheterna för kulturella- och kreativa näringar att verka och växa i Blekinge.

Sökande: Kommuner, myndigheter, universitet och högskolor, ideella- och ekonomiska föreningar samt samverkansbolag. Enskilda företag och privatpersoner kan däremot inte söka regionala tillväxtmedel.

Utvecklingsområde: Inom denna utlysning välkomnas initiativ som bidrar till utveckling av kulturella och kreativa näringar i Blekinge.

Insatsen ska kopplas till följande strategier och planer;

 • Insatsområde arbetsliv i den regionala utvecklingsstrategin (se under dokument och länkar)
 • Den regionala Kulturplanen med följande viljeinriktningar (se under dokument och länkar)
  • Skapa förutsättningar för kulturella och krea­tiva näringar att verka och i Blekinge.
  • Samverka med andra regioner för kompetensutveckling och forskning inom området.
  • Synliggöra kulturella och kreativa näringar och deras betydelse.
 • Utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar i Blekinge (se under dokument och länkar)
  • Entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar ska uppleva att det finns goda förutsättningar att verka och växa i Blekinge


Sökbara medel: 200 000 kr/projekt. Medfinansiering behöver uppgå till minst 50% av kostnaderna.

Beredningstillfälle 2 - ansök senast den 30 november

Inriktning: Öppen utlysning för främjande av kulturella och kreativa näringar i Blekinge.

Målgrupp: Insatsen ska bidra till att stärka möjligheterna för kulturella- och kreativa näringar att verka och växa i Blekinge.

Sökande: Kommuner, myndigheter, universitet och högskolor, ideella- och ekonomiska föreningar samt samverkansbolag. Enskilda företag och privatpersoner kan däremot inte söka projektmedel.

Utvecklingsområde: Inom denna utlysning välkomnas initiativ som bidrar till utveckling av kulturella och kreativa näringar i Blekinge.

Insatsen ska kopplas till följande strategier och planer

 • Insatsområde arbetsliv i den regionala utvecklingsstrategin (se nedan under dokument och länkar)
 • Den regionala Kulturplanen med följande viljeinriktningar (se nedan under dokument och länkar)
  • Skapa förutsättningar för kulturella och krea¬tiva näringar att verka och i Blekinge.
  • Samverka med andra regioner för kompetensutveckling och forskning inom området.
  • Synliggöra kulturella och kreativa näringar och deras betydelse.
 • Utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar i Blekinge (se nedan under dokument och länkar)
  • Entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar ska uppleva att det finns goda förutsättningar att verka och växa i Blekinge
 • Smart specialiseringsstrategi för Blekinge (se nedan under dokument och länkar)
  • Specialisering 3. Missions

Sökbara medel: 200 000 kr/projekt. Medfinansiering behöver uppgå till minst 50% av kostnaderna.

Prioritering: Inom beredningstillfälle två kommer projekt inom följande områden särskilt att prioriteras;

 • Tvärsektoriella/gränsöverskridande samarbete inom KKN och mellan KKN och andra näringar.
 • Projekt som stärker de professionella kulturskaparnas villkor.
 • Projekt som bidrar till experimentlusta i form av mötesplatser och innovationsmiljöer för KKN-företag.
 • Projekt som dockar mot Prioritet 1 i positionspapper Kultur Sydsverige,
  Sydsverige som lockar – Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft.

 

Har du en projektidé? Välkommen att höra av dig till någon av oss i utvecklingsrådet för kulturella och kreativa näringar.

Hittade du informationen du sökte?