Övrig projektfinansiering

Här hittar du information om EU-program och nationella program för finansiering av utvecklingsprojekt i Blekinge.

Tillväxtverkets nationella medel

Vinnova

Svenska Institutet

Europeiska Regionalfonden Skåne-Blekinge

Europeiska Socialfonden Skåne-Blekinge

Landsbygdsprogrammet

Östersjöprogrammet

Interreg South Baltic

Interreg Europa

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Hjälpte informationen på sidan dig?