Bilden visar en Eu-flagga framför en kontorsbyggnad

EU-program regionalt

EU-programmen kan delas in i två kategorier: geografiska och tematiska program. Geografiska program utgår från ett specifikt område och är antingen regionala eller internationella så kallade Interreg. Här finns kortfattad information om de regionala EU-program som är aktuella för organisationer i Blekinge.

Socialfondsprogrammet Skåne-Blekinge

Programmet ska förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken. Programmets fokus är: kompetensförsörjning, öka övergångarna till arbete och sysselsättningsinitiativet för unga. ESF-rådet i Malmö ansvarar för programmet.

ESF-rådets webbplats Länk till annan webbplats.

Regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge. Programmets fokus är: små och medelstora företag, innovation, koldioxidsnål ekonomi, bredband och hållbar stadsutveckling. Tillväxtverket i Malmö ansvarar för programmet.

Tillväxtverktes webbplats Länk till annan webbplats.

Nationellt regionalfondsprogram

Det nationella regionalfondsprogrammet ska komplettera de insatser som görs inom de åtta regionala programmen. Programmets fokus är koldioxidsnål ekonomi, innovation och små och medelstora företag. Tillväxtverket i Stockholm ansvarar för programmet.

Tillväxtverkets webbplats Länk till annan webbplats.

SydostLeader

Programmet ska bidra till attraktiva och konkurrenskraftiga områden med ökad sysselsättning och nya företag. Fokus är lokalt ledd utveckling.

Sydostleaders webbplats Länk till annan webbplats.

Havs- och fiskeriprogrammet

Programmet ska bidra till en hållbar utveckling av Blekinges fiskerinäring. Programmet fokus är att stärka små och medelstora företag, skydda miljön, bidra till hållbar resursanvändning och främja sysselsättning. Länsstyrelsen i Blekinge ansvarar för programmet.

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Landsbygdsprogrammet

Programmet ska bidra till utvecklingen av Blekinges landsbygd. Programmets ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd. Länsstyrelsen i Blekinge ansvarar för programmet.

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Region Blekinge hjälper till med

Region Blekinge kan bistå med information och viss projektrådgivning för regional- och socialfondsprogrammen. För en mer ingående projektrådgivning är det bästa att vända sig direkt till Tillväxtverket Länk till annan webbplats.eller ESF-rådet Länk till annan webbplats.. Region Blekinge deltar i beredningen av projektansökningar till dessa två program. Region Blekinge utser även politiska representanter som sitter med i partnerskapet som prioriterar vilka projekt som ska få finansiering.

För landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet hjälper Länsstyrelsen Blekinge Länk till annan webbplats. till med information och rådgivning.

Hittade du informationen du sökte?