Bilden visar Öresundsbron mot en blå himmel

EU-program interreg

Europeiskt territoriellt samarbete, även kallat Interreg, handlar om att utveckla samarbete över nationsgränserna. Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma projekt och nätverk. Här finns kortfattad information om de Interreg-program som är aktuella för organisationer i Blekinge.

 

Interreg South Baltic

Programmet är ett gränsregionalt samarbetsprogram mellan Sverige, Polen, Tyskland, Danmark och Litauen. Stöd ges för samarbeten inom områdena innovation, hållbarhet, besöksnäring och stärkt kapacitet för gränsöverskridande samarbete. Region Blekinge finns representerat i programmets beslutskommitté och som regional kontaktpunkt.

Region Blekinges sida om programmet Öppnas i nytt fönster.

Webplats för Interreg South Baltic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interreg Baltic Sea Region

Interreg Baltic Sea Region (Östersjöprogrammet) är ett transnationellt samarbetsprogram mellan länderna runt Östersjön. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att verka för en hållbar och innovativ Östersjöregion.

Webplats för Östersjöprogrammet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interreg Europa

Programmet ska bidra till erfarenhetsutbyte mellan europeiska regioner för att förbättra det regionala utvecklingsarbetet. Programmets fokus är innovation, små och medelstora företag, koldioxidsnål ekonomi, miljö och hållbar resursanvändning.

Webplats för Interreg Europa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

URBACT

URBACT:s mål är att möjliggöra för städer att arbeta tillsammans och utvecklar integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Detta görs genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera best practice för att förbättra stadsutveckling

Webplats för Urbact Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?