Interreg South Baltic

"United by the Sea into action for a blue and green future – Innovative, Sustainable, Attractive and Active South Baltic."

Interreg South Baltic (Södra östersjöprogrammet) är ett program för samverkan över gränser mellan kustregionerna i södra Östersjöområdet. Målgruppen är lokala och regionala aktörer och för programperioden 2021-2027 har programmet tilldelats en budget om 85 miljoner Euro.

Interreg South Baltic ger finansiellt stöd (upp till 80%) för att arbeta med innovation, hållbarhet, attraktiv besöksnäring och kunskap kring gränsregionalt samarbete utifrån programmets fyra prioriteringar:

INNOVATIVA South Baltic med fokus på digitalisering och internationalisering för SMF;

HÅLLBARA South Baltic med fokus på hållbar vattenanvändning, grön energiomställning och cirkulär ekonomi;

ATTRAKTIVA South Baltic med fokus på hållbar besöksnäring och

AKTIVA South Baltic med fokus på att förbättra möjligheterna till gränsregional samverkan”

I programområdet ingår Blekinge, Skåne, Kalmar och Kronoberg från Sverige samt ytterligare 21 regioner med närhet till södra östersjön från Polen, Litauen, Tyskland och Danmark.

För att stärka den regionala och lokala kontakten finns även en kontaktpunkt för varje region som deltar i programmet.

Hjälpte informationen på sidan dig?