Länkar till myndigheter mfl

Regeringen fattar beslut om olika stöd till svenskt kulturliv, som administreras av olika myndigheter. Den största delen av stöden fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Svenska filminstitutet och Författarfonden.

Hittade du informationen du sökte?