Regionalt verksamhetsbidrag

Region Blekinge kan ge verksamhetsbidrag till regionala föreningar i Blekinge.

En regional förening är den samlande organisationen för lokala föreningar i länet. Den regionala föreningen är den som driver gemensamma utvecklingsfrågor och erbjuder kompetensutveckling för sina lokala föreningar och/eller publika aktiviteter som är intressanta för hela Blekinge. För att kunna söka medel till verksamhet i Blekinge ska kulturföreningar sträva efter att Region Blekinges övergripande mål gällande Blekinges regionala kulturplan samt den regionala utvecklingsstrategin uppnås.

  • Föreningen ska erbjuda publika aktiviteter för Blekinges invånare, med särskild satsning på prioriterade områden.
  • Föreningens verksamhet ska vara intressant för en stor del av regionen och bidra till Blekinges utveckling och attraktionskraft.
  • Föreningens verksamhet ska bidra till jämställdhet och mångfald inom kulturområdet samt vara fysiskt och geografiskt tillgänglig.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett och ska vara Region Blekinge tillhanda senast den 1 juni, året innan ansökan avser.

I samband med ansökan om regionalt bidrag ska kulturföreningen lämna:

  • Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
  • Budget för det kommande verksamhetsåret
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk redovisning
  • Särskild revisorsrapport

Vid uppföljningen ska även följande inrapporteras:

Regionala kulturföreningar med verksamhetsbidrag 2022

Blekinge Bygdegårdsdistrikt
Blekinge Hembygdsförbund
Dans i Blekinge
Ronneby Folkteater
Sveriges Konstföreningar Blekinge
Teatersmedjan i Blekinge

Hjälpte informationen på sidan dig?