Bilden visar ett trumset på en scen från trumslagarens perspektiv

Arrangemangs- och aktivitetsstöd

Arrangemangs- och aktivitetsstöd kan sökas för kulturarrangemang eller kulturaktiviteter. Stödet ska stimulera och stödja Blekinges producenter/ arrangörer inom kulturområdet och bidra till ett breddat kulturliv i hela regionen för invånare och besökare.

Stödet kan sökas av föreningar och organisationer som avser genomföra ett kulturarrangemang eller annan kulturaktivitet i Blekinge.

Bidrag ges inte till regionala kulturinstitutioner som har årligt bidrag från Region Blekinge, ej heller till företag eller privatpersoner. Förening som inte har F-skatt och som inte är registrerad som arbetsgivare kan inte söka stöd för att betala ut löner, endast arvoden. Observera även att värdkommunen ska vara medfinansiär till arrangemanget. Läs mer om våra Villkor här. Öppnas i nytt fönster.

En nyhet är att alla arrangemang som rör musikområdet kommer framöver att handläggas av
Musik i Blekinge. Använd särskild blankett, se nedan. Vid frågor kontakta Lina Villysson,
se kontaktuppgifter nedan. I övrigt gäller samma förfarande som övriga ansökningar.

Ansökan, se nedan, kan lämnas in när som helst under året och mejlas till kulturochbildning@regionblekinge.se. Kontakt kan med fördel tas med kulturstrategen före ansökan, se kontaktuppgifter nedan, för att undvika extraarbete i efterhand.

Bidrag beviljas med maximalt 50 % av totalkostnaden

 • Ordinarie eller återkommande verksamhet är inte stödbart.
 • Bidrag beviljas inte till inspelning av musik, produktion av media eller tryck av böcker.

Region Blekinge prioriterar ansökningar som:

 • Har ett regionalt mervärde och bidrar till Blekinges utveckling och attraktionskraft.
 • Består av samverkan mellan aktörer och över konstområden.
 • Har en hög konstnärlig kvalitet och bidrar till förnyelse av kulturlivet.

Tänk på det här

 • Region Blekinge medfinansierar produktioner med upp till 50 %.
  I Region Blekinge inkluderas även stöd från Musik i Blekinge, Konst i Blekinge, Slöjd i Blekinge, Kulturarv i Blekinge, Litteratur i Blekinge, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Regional utveckling.
 • Resterande finansiering ska komma från annat håll. Det går också bra att medfinansiera med arbetstid.
 • Värdkommunen ska vara medfinansiär till produktionen.
 • Bidragsmottagarna har det fulla ansvaret avseende tidsplaner, ekonomi, rapportering och genomförande.
 • Rekvisitionen ska lämnas in samma år som genomförandet. (Rekvisitionen kan skickas in före genomförandet.)
 • Ansökan ska vara Region Blekinge tillhanda två månader innan arrangemanget/aktiviteten ska genomföras. Inga beslut, varken på delegation eller i nämnden, tas under sommaren (ca 20/6-20/8) samt under vintern (ca 15/12-15/2).
Hittade du informationen du sökte?