Konstverk av Kristoffer Grip.

Konstnärlig gestaltning

Konstnärlig gestaltning i vårdlokaler har en viktig betydelse för att skapa stimulerande miljöer med estetiska värden. Den kan vara rogivande och skapa intimitet, väcka tankar och reflektion. Den kan också vara identitetsskapande och fungera som landmärke.

Region Blekinge äger och förvaltar en konstsamling som består av fast samt lös konst. Den fasta konsten är byggnadsanknuten, beställd till en specifik plats och finansieras via investeringsmedel vid ny-, till- och ombyggnation. Den lösa konsten avser verk som går att flytta på och inte är bunden till en specifik plats eller lokal. Vård av lös konst finansieras via årligt verksamhetsanslag.

Den offentliga konsten är en självklar del i Region Blekinges utvecklingsarbete. Konstsatsningar
inkluderas i lokalplanering och konkretiseras i projekteringsstadiet. Samverkan mellan berörda
enheter är avgörande för att säkra investering samt att den konstnärliga, arkitektoniska och
kulturhistoriska kvalitén behålls.

Enligt Regional kulturplan för Blekinge, bör tre viktiga grundläggande principer beaktas i arbetet
med konsten. Dessa handlar om:

  • konstens egenvärde
  • konstens demokratiska grund samt
  • konstens kraft i samhällsutvecklingen.

Läs mer om Region Blekinges kulturplan Länk till annan webbplats.