Karin Meijer

Karin Meijer - Konst i väntan - någonstans och dagar

Väntrummet på barn- och ungdomspsykiatrin i Karlshamn har nu fått två nya konstverk av konstnären Karin Meijer – ”Dagar” och ”Någonstans”.
Hur kan ett väntrum för barn och unga förvandlas till en lugn, trygg och välkomnande plats med färg och form som viktiga ingredienser?

Vi hoppas att väntrummet i Karlshamn kan fungera som modell för hur vi kan fortsätta arbeta med konst och rumsliga gestaltningar i Region Blekinges vårdmiljöer, säger Torun Ekstrand, verksamhetsutvecklare för bild och form, Konst i Blekinge.

Vi arbetar för att de konstnärliga gestaltningarna ska utgöra en viktig del av regionens hälsofrämjande arbete, särskilt det som Världshälsoorganisationen, WHO, kallar existentiell hälsa. Det är också ett led i arbetet med politikområdet gestaltad livsmiljö som vi arbetat med under flera år – en samverkan över professioner för att forma miljöer som utgår från människan och hennes behov.

Vi är väldigt glada över att BUP i Karlshamn efterlyste en förändring i väntrummet och vi reflekterade över vad konsten kan betyda för de som spenderar tid i väntan. Genom en utlysning kunde vi bjuda in konstnären och keramikern Karin Meijer för att arbeta med ett vad vi kallade ett möjlighetsrum eller förväntansrum. Hon arbetade med barn i olika åldrar och tillsammans bearbetade de lera och känslor på plats i väntrummet. Med barnens tankar och lerskapelser åkte hon till sin ateljé och har under hösten skapat två verk.

Jag har i mitt skissarbete utgått från de samtal jag hade med barnen jag mötte i min förberedande workshop, samt från de ’figurer’ som uppkom då. Konstverken består av två keramiska kompositioner för de större väggytorna. Jag har kavlat, spritsat och modellerat fram verken som är utförda i högbränd stengodslera där vissa delar är oglaserade, andra glaserade. I verket ’Någonstans’ kan man upptäcka fragment av en regnbåge delvis dold bakom moln, men också mångtydiga tecken, mönster och figurer. Verket ’Dagar’ utgår från en stor trädgren med vardagliga föremål som kan inge trygghet och lugn. Trädgrenen kan metaforiskt ses som en väg att vandra på, ibland trilla av men ändå fångas upp av de skyddsnät som finns i verket och som man också kan gömma sig bakom, skriver Karin Meijer

 

Karin Meijer

Tillsammans med uppdraget att ta fram nya konstverk har Karin Meijer även föreslagit en helhetslösning för väntrummet, med återbrukade möbler och förvaring. Det går bra att med små medel skapa stor förändring!

De nya konstverken blir en del av Region Blekinges konstsamling, ansvarig för konstsamlingen är Carina Karonen.

Väntrummet är ett projekt inom Region Blekinge och har drivits av verksamhetsutvecklare på Konst i Blekinge och för Konstsamlingen tillsammans med BUP i Karlshamn.
Barn och ungdomspsykiatrin hjälper barn och unga som behöver psykiatrisk vård eller stöd och till mottagningen kommer barn och unga upp till 18 år.

Karin Meijer
Karin Meijer