Porträtt av Lena Cronqvist.

Region Blekinges konstsamling

Konstsamlingen består av målningar, grafik, fotografi och skulpturer. Samlingen är ett gemensamt kulturarv som kräver omvårdnad i olika former som t.ex. belysning, omplacering, ny inramning och ibland renovering.

Konst och hälsa

Insikten om att konst har en medicinsk betydelse sträcker sig tillbaka till åtminstone slutet av medeltiden. Att investera i konst till vårdmiljö är inte bara en ekonomisk investering, det bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, stödjer den regionala konstscenen och skapar hälsovinster.
I vårdmiljön spelar konsten en viktig roll genom att värna humanistiska och existentiella värden och genom att bidra till en mänsklig och omhändertagande miljö. Det personliga tilltalet, engagemang, stimulans, lugn och reflektion – det är dessa mjuka värden som är konstens stora potential. Den bidrar också till en attraktiv arbetsplats för personalen. Konsten utgör ett rikt kulturarv att ta vara på och utveckla vidare.

När och varför började inköp av konst till vårdmiljö?

Inköp av konst i de svenska vårdmiljöerna infördes på 1930-talet, ett nytt formspråk växte fram, funktionalismen. En nyväckt kunskap kring sambandet mellan ljus, hälsa och miljö, men även hur bakterier dör var rådande under 1930-talet. Konstens inverkan på hälsan är en värdegrund som finns kvar när det gäller konsten, inom de sjukvårdsmiljön och de regionala satsningarna på konsten.

Under 1930-talet hade man även debatterat konstens och konstnärernas roll i samhället och inrättat Statens konstråd. Efter protester från konstnärer som saknade uppdrag infördes den statliga enprocentsregeln 1937, som sade att en procent av statens byggkostnader skulle gå till konst, i en tid när många sjukhus var statliga.

Enprocentsregeln

Enprocentsregeln är en ekonomisk princip för investeringar som innebär att en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning.