Aktuellt om konst i Blekinge

Open call sydosten

OPEN CALL – Öppen ateljé under utställningen Sydosten United 2024

3 x stipendium för konstnärer, slöjdare och konsthantverkare
Summa: 30 000 kr

Vi söker två konstnärer och en konsthantverkare eller slöjdare som ska arbeta på plats i utställningen Sydosten United på Kulturcentrum Ronneby konsthall under varsin period sommaren 2024. Du ges möjlighet att låta besökare ta del av din arbetsprocess, att skapa samtal och att möta publik på nära håll. Utlysningen har fokus på den konstnärliga processen och hantverk.

Konstnären/konsthantverkaren/slöjdaren vi söker ska inrätta sin ateljé eller studio på en särskilt utvald plats i konsthallen. Platsen för din station kommer att vara förutbestämd i utställningsdesignen och ca 4 x 5 meter.

Konstnären/konsthantverkaren/slöjdaren ska ta med de verktyg, utrustning och material som behövs för att arbeta i utställningen. Du förbereder och planerar din ateljé/installation/arbetsyta i förväg.
Bord, podium och annan inredning kan finnas på Kulturcentrum och då ska man ha gjort en överens-
kommelse med Kulturcentrum om detta senast 15 maj.


Arbetsperioder Öppen Ateljé
Du arbetar i din öppna ateljé på plats i utställningen under konsthallens öppettider under särskilda veckor. Ange vilken eller vilka perioder som är möjliga för dig att arbeta på plats.


Tidsperioder
Period 1: lördag 15 juni (vernissage) – torsdag 20 juni (utom måndag 17 juni, då konsthallen är stängd).
Period 2: onsdag 26 juni – söndag 30 juni
Period 3: onsdag 14 augusti – söndag 18 augusti
Period 4: onsdag 21 augusti – söndag 25 augusti (finissage)
Öppettider: tis - fre kl. 11-16, lör - sön kl. 11-15


Arvode:
30 000 per konstnär, konsthantverkare, formgivare eller slöjdare


Urvalskriterier:

Urval av konstnär sker utifrån konstnärlig idé / motivering och konstnärens tidigare verk. Juryn kommer också att se på att det blir en blandning av olika konstarter och tekniker.


Deadline ansökan:
Söndag 7 april kl.24:00 CET

Vad förväntar vi oss av dig som konstnär, konsthantverkare eller slöjdare

  • Att du arbetar på plats under de dagar och öppettider som angetts i din period.
  • Att du har förberett material och utrustning att ha med i din ateljé på Kulturcentrum och tar med det till utställningen.
  • Att du har samtalat med Kulturcentrum Ronneby konsthall och Konst i Blekinge om behov av teknik, möblemang etc. och överenskommelser är klara senast 15 maj.
  • Att du skickat in text och bild om din öppna ateljé/studio så snart som möjligt, dock senast 15 maj.
  • Du behöver inte ha sökt med verk till Sydosten United för att ansöka om att hålla öppen ateljé under utställningen.


Vem kan söka?
Yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare eller slöjdare som är verksamma i Blekinge eller har anknytning till Blekinge. För att räknas som yrkesverksam ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst/ konsthantverk och slöjd möta en publik/konstnärligt sammanhang.


Vad ska din ansökan innehålla?
- En motiveringstext med kort beskrivning av dina idéer kring ateljé på plats i utställningen (omfång max en A4-sida).
- Ett urval av bilder (ca 3-5 bilder).
- Ett CV samt en länk till hemsida.
- Vilken/vilka veckor du vill arbeta på plats
I din ansökan vill vi att du anger dina kontaktuppgifter inklusive adress, organisationsnummer/personnummer och hur din anknytning till Blekinge ser ut.

Allt måste skickas samlat i en enda PDF för att vara giltigt, dvs. motiveringstext, CV, kontaktuppgifter och bilder. PDF-filen märks med Sydostenateljé + ditt för- och efternamn.
Skicka in din ansökan till: kulturochbildning@regionblekinge.se
Skriv i ämnesraden: Sydostenateljé + ditt för- och efternamn


Beslut:
En jury kommer att ta beslut om vilka som väljs. Juryn förbehåller sig också rätten att inte gå vidare med ansökningar. Beslut meddelas senast 15 april. Konst i Blekinge och Slöjd i Blekinge kontaktar de som valts ut av juryn. Beslutet publiceras också på Konst i Blekinges, Slöjd i Blekinges och Kulturcentrums webbsidor och på Facebook och Instagram.


Om Sydosten United
Sydosten United är en jurybedömd utställning som visar samtidskonst, konsthantverk, formgivning och slöjd. Kalmar konstmuseum har drivit Sydosten under många år. Utställningen tog namnet Sydosten United för att lägga fokus på att sammanföra de olika konstnärliga fälten och möjligheten att skapa möten och nya relationer. Nu kommer den för första gången att arrangeras på Kulturcentrum Ronneby konsthall där platsens historia av industri, design och konstnärliga processer lyfts fram på olika sätt.
Utställningen är öppen för konstnärer, konsthantverkare och slöjdare, både amatörer och professionella, med anknytning till de tre landskapen i sydost; Småland, Öland och Blekinge. Utställningen Sydosten United pågår perioden 15 juni – 25 augusti.

Sydosten United är en stafettutställning och ett interregionalt samarbete. Salongen alternerar mellan tre platser och tre olika värdskap. Kalmar konstmuseum, Kulturcentrum Ronneby konsthall och Vandalorum/ Smålands konstarkiv i Värnamo.


Sydosten United visas på Kulturcentrum, med stöd från Region Blekinge, Konst i Blekinge, Slöjd i Blekinge och Kalmar konstmuseum.

Läs mer och sök till utställningen: sydosten.nu Länk till annan webbplats.


För mera information om utlysningen ”Öppen ateljé” kontakta:
Torun Ekstrand, konstutvecklare på Konst i Blekinge


Samarbetspartners:
Konst i Blekinge, Slöjd i Blekinge/Region Blekinge, Kulturcentrum Ronneby konsthall/Ronneby kommun